Inventar kontraproduktivnih tendencija
OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA (GDPR)

(NAPOMENA: tekst je napisan u muškom rodu zbog čitljivosti, ali jednako važi za sve.)

U skladu s Odlukom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Komisije od 27.04.2016. o zaštiti ličnih podataka pojedinaca, u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, ovom prilikom Vas obavještavamo o mjerama koje se sprovode u svrhu zaštite ličnih podataka i privatnosti pojedinca čiji se podaci na bilo koji način obrađuju.

Podaci koji se prikupljaju jesu:
- i-mejl adresa pojedinca (isključivo ako je dobrovoljno upišete, s tim što se adresa briše odmah nakon poslatih rezultata)
- pol
- godine starosti
- odgovori na pitanja upitnika.

1. Obradu ovih podataka vrši isključivo psiholog Jovana Dulović.

2. Podaci prikupljeni ovim putem služe za računanje rezultata i slanje izvještaja pojedincu. Svi podaci koji ne uključuju lične podatke (npr. e-mail) služe za provjeru valjanosti i pouzdanosti instrumenta.

3. Podaci prikupljeni kroz psihološke inventare koriste se u cilju deskriptivne procjene ličnosti.

4. Pristajanjem da popuni psihološke inventare pojedinac daje dozvolu da se njegovi podaci obrade u skladu sa standardima, u cilju deskriptivne procjene ličnosti. Uz to, potvrđuje i:
- da je upoznat s tim da je popunjavanje upitnika nužno za dobijanje opisa ličnosti
- da je upoznat s tim da će rezultati biti obrađeni u tajnosti i da će samo ovlašćeni psiholog, Jovana Dulović, imati pristup tim podacima
- da je upoznat s tim da će njegova mejl adresa biti dostupna ovlašćenom psihologu samo dok izvještaj ne bude poslat pojedincu.

5. Podatak o e-mail-u čuva se samo do slanja izvještaja, a odgovori, koji se nakon brisanja e-mail adrese ne mogu povezati ni sa jednim ličnim podatkom, trajno se čuvaju.

6. Poštuju se prava pojedinaca koja se odnose na pristup i istinitost ličnih podataka.
Prava pojedinaca su:
- pravo na pristup podacima
- pravo na ispravljanje i ažuriranje podataka
- pravo na brisanje
- pravo na zaborav
- pravo na prenosivost podataka
- pravo na ograničenje obrade
- pravo na prigovor
- pravo na prigovor na osnovu automatski donešenih odluka.

Ova se prava mogu ostvariti ukoliko pojedinac kontaktira Jovanu Dulović elektronskim putem, na e-mail adresu jovana@zakacka.me.
Jovana Dulović se obavezuje da na zahtjev odgovori u roku ne dužem od mjesec dana. Jovana Dulović zadržava pravo da zahtijeva od pojedinca da dokaže identitet.

Potvrđujem da sam pročitao i razumio Obavještenje o privatnosti i zaštiti ličnih podataka i da želim da nastavim s ispunjavanjem upitnika. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service