Halarutdelning/overall give-out!
Här kan du registrera dig till halarutdelningen 2020! Observera att laget får bestå av max 10 personer och att ni efter registreringen kommer att få en tid för er personliga start. Kom ihåg att alla i ditt lag måste registrera sig enskilt med samma lagnamn!
Om du inte har ett lag, skriv ditt namn så delar vi in dig i ett lag!

*Om du är i riskgruppen eller inte kan komma på plats kan du anmäla endast ditt namn och skriva till gulismami Ronja Lindh eller utismami Susanna Johansson Lundberg.

LÄS FÖLJANDE INSTRUKTIONER INNAN DU KOMMER PÅ HALARUTDELNINGEN:

1. KOM INTE PÅ PLATS IFALL DU ÄR SJUK ELLER HAR EN/FLERA AV FÖLJANDE SYMTOM: FEBER, HOSTA, HALSONT, ANDNÖD, MUSKELVÄRK, TRÖTTHET, SNUVA, ILLAMÅENDE, DIARRE. KOM INTE PÅ PLATS IFALL DU VARIT I NÄRKONTAKT MED EN PERSON SOM KONSTATERATS VARA SMITTAD AV COVID-19.
2. Kom inte på plats ifall du inom de senaste två veckorna vistats i ett av de riskländer som regeringen gått ut med. Läs mer här under rubriken “Resor över Finlands gränser”: https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar
3. Tvätta händerna noggrant och ofta. Använd handsprit som finns på plats.
4. Kom ihåg god ”hosthygien”. Hosta i armvecket eller i en näsduk, släng näsduken efteråt och tvätta händerna noggrant och använd handsprit. Observera dock att inte komma på plats ifall du är sjuk och hostig.

*ENGLISH*
You can register your team to the overall give-out 2020 here! Please note that the team can consist of maximum 10 people and that you will receive a time for your personal start. Remember that everyone in your team have to register personally with your common team name!
If you don't have a team, register your name and we will give you a team!

*If you are in the risk group or cannot make it, please register your name only and keep in touch with Freshers mami Ronja Lindh or Utis mami Susanna Johansson Lundberg.

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS BEFORE COMING TO OVERALL GIVE-OUT:

1. DO NOT COME TO THE EVENT IF YOU FEEL ILL OR HAVE ONE OF FOLLOWING SYMPTOMS: FEVER, COUGH, SORE THROAT, TROUBLE BREATHING, MUSCLE PAIN, TIREDNESS, SNIFFLES, SICK/THROWING UP, DIARRHEA. DO NOT COME TO THE EVENT IF YOU HAVE BEEN IN CONTACT WITH SOMEONE INFECTED WITH COVID-19.
2. Do not come to the event if you during the last two (2) weeks have been in one of the risk countries the Finnish government has stated. Read more under the title of “Travel across the Finnish borders” https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions
3. Wash your hands thoroughly and often. Use hand disinfection provided.
4. Remember to keep good “cough hygiene”. Cough in your sleeve or in a napkin, throw away the used napkin and wash your hands thoroughly. Please observe that you cannot come to the event with a continuous cough or flu.
Namn/Name: *
Mitt lagnamn/my team name:
Jag vill ha ett random lag/I wish to be in a random team: *
Annat på hjärtat/anything else? <3
Jag har läst igenom StudOrgs instruktionerna gällande Halarutdelningen och ser till att följa dem för att minska risken att sprida Covid-19./ I have read through StudOrg’s instructions about Covid-19 during the overall give-out and I will follow them to decrease the risk of spreading the virus. *
Då jag fyllt i denna blankett godkänner jag att mina uppgifter sparas hos StudOrg, för att gulnäbbsutskottet ska kunna ordna evenemanget. Uppgifterna används inte till något annat än det här./ By filling in this form, I accept that my information is to be used by StudOrg for this event. The information will be deleted and not used in any other context after the event. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy