Prieskum spokojnosti s oblasťou životného prostredia
Vážení obyvatelia,
dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri vyplnení dotazníka, ktorý je súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa životného prostredia v meste Šaľa. Výsledky prieskumu budú použité pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015-2020. Prosíme Vás o niekoľko minút Vášho času na vyplnenie dotazníka.
Pohlavie
Vek
3. Uveďte, prosím, koľko osobných automobilov využíva Vaša domácnosť.
Otázka je len pre tých, ktorí využívajú automobil. 4. Uveďte, prosím, aká je zvyčajná obsadenosť Vášho osobného automobilu v prípade, že dochádzate (za prácou, vzdelaním a pod.)
5. Na DOPRAVU (nie prechádzka alebo šport) v rámci mesta PREVAŽNE využívate (uviesť len 1 možnosť)
6. Uveďte prosím, ako je to vo Vašej domácnosti:
vždy
občas
nikdy
netýka sa ma
separujeme papier
separujeme bio odpad a/ alebo kompostujeme
separujeme sklo
separujeme nebezpečné látky
separujeme plasty
odpad z domácnosti vyvážame na neoficiálne skládky
7. Ako by ste zhodnotili životné prostredie v meste Šaľa?
8a). Ako ste spokojný/á s jednotlivými oblasťami v rámci životného prostredia v meste za rok 2016? (1 =veľmi spokojný, 5= veľmi nespokojný)
1
2
3
4
5
stav verejnej zelene (okrasná alebo izolačná zeleň)
oddychové zóny
čistota ovzdušia
odvoz a likvidácia odpadu
čierne skládky
likvidácia rastlinného odpadu
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
energetické hospoárenie budov
Hospodárenie s vodou z artézskych studní
kvalita pitnej vody
možnosti pre elektromobily
hluk v meste
prašnosť v meste
čistota a verejný poriadok
8.b) Ako ste spokojný/á s jednotlivými oblasťami v rámci životného prostredia v meste za rok 2015? (1 =veľmi spokojný, 5= veľmi nespokojný)
1
2
3
4
5
stav verejnej zelene (okrasná alebo izolačná zeleň)
oddychové zóny
čistota ovzdušia
odvoz a likvidácia odpadu
čierne skládky
likvidácia rastlinného odpadu
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
energetické hospoárenie budov
Hospodárenie s vodou z artézskych studní
kvalita pitnej vody
možnosti pre elektromobily
hluk v meste
prašnosť v meste
čistota a verejný poriadok
9.Aké sú podľa Vás slabé stránky mesta, resp. nedostatky a problémy, ktoré treba akútne riešiť v oblasti prírodných zdrojov a životného prostredia?
Your answer
10.Ohodnoťte vo všeobecnosti kvalitu životného prostredia v meste Šaľa za rok 2015 známkou 1= výborná až po 5 =nedostatočná.
1
2
3
4
5
2O15
2016
Poznámky/pripomienky
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms