Zgłaszanie błędów w Narodowym Korpusie Języka Polskiego

Wypełnij poniższy formularz, aby przekazać nam informację o błędzie zauważonym w Narodowym Korpusie Języka Polskiego.
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana