แบบประเมินความพึงพอใจ (การเรียน)
แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงการดูแลและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
Email *
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ท่านไป *
วันที่ไปศึกษา *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อสถานศึกษา *
ข้อมูลสอบถาม *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
สายการบิน
โปรแกรมการเรียนการสอน
อาหารที่โรงเรียน / อาหารภัตตาคาร
รถโค้ช / ยานพาหนะ
พนักงานขับรถ
การเอาใจใส่ของครูผู้สอน
ความรู้ความสามารถของครูผู้สอน
การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่บริษัท
ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่บริษัท
การบริการและการติดต่อของเจ้าหน้าที่บริษัท
สถานศึกษา
กิจกรรมนอกห้องเรียน
ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่พักอาศัย
บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ภาพรวมของการไปศึกษาครั้งนี้
หากท่านมีโอกาสจะแนะนำให้ไปเรียนต่อที่อินเดียไหม *
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy