Wniosek o objęcie patronatem działań Grupy Nieformalnej przez Fundację Inicjatyw Społecznych "It's Up To You"
Zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem przez  Fundację Inicjatyw Społecznych "It's Up To You", działań Grupy Nieformalnej, która została powołana w celu realizacji zadania w ramach Konkursu Poznańskie Dni Rodziny 2024 - Regranting. Zadanie będzie realizowane dzięki środkom finansowym z budżetu Miasta Poznania. Wniosek w imieniu Grupy składa LIDER.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nazwa Grupy Nieformalnej *
Imię i nazwisko Lidera Grupy Nieformalnej *
Adres e-mail Lidera Grupy Nieformalnej *
Numer telefony Lidera Grupy Nieformalnej *
Proszę krótko opisać grupę *
Kim jesteście, z jakiej dzielnicy (dzielnic) Poznania, czym się zajmujecie, itp. (chcemy Was poznać)
Proszę opisać pomysł na realizację projektu *
Proszę w skrócie napisać gdzie będzie realizowany projekt i na czym on będzie polegał
UWAGA! W niektórych przypadkach, przed wyrażeniem zgody na objęcie patronatem,  Fundacja Inicjatyw Społecznych "It's Up To You" będzie prosiła o przesłanie oferty Grupy przed jej złożeniem lub będzie prosiła o spotkanie z członkami Grupy Nieformalnej.
OŚWIADCZENIE LIDERA GRUPY NIEFORMALNEJ O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wnioskiem o objęcie patronatem działań Grupy Nieformalnej, jako jej Lider wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.   Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest  Fundacja Inicjatyw Społecznych "It's Up To You"   (Berdychowo 2A, 63-114 Osieczna). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@fundacjaitsuptoyou.pl.
2.   Państwa dane osobowe przetwarzane są  w celu realizacji zadania pn. Poznańskie Dni Rodziny 2023 - Regranting w szczególności w celach sprawozdawczych z realizacji zadania.
3.   Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, nie krócej jednak niż wymagają tego przepisy prawa.
4.   Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom i pracownikom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zadania w szczególności Urzędowi Miasta Poznania i instytucjom państwowym oraz urzędom upoważnionym z mocy prawa do ich otrzymania.
5.   Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w spotkaniu.
7.   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia ewentualnej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.   Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Z praw wskazanych powyżej w pkt. 7 i 8 można skorzystać poprzez:
·     kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@fundacjaitsuptoyou.pl
·     kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres Administratora.
9.   Państwa dane osobowe nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
10.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Wyrażam zgodę *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Działamy Razem. Report Abuse