Sollicitatie formulier - Docent bij de Drum Academy
Bij de Drum Academy zoeken we de allerbeste, meest inspirerende docenten. Om je alvast te laten zien wat voor mensen wij zoeken, hebben wij hieronder zes persoonlijkheidseigenschappen toegevoegd. Veel succes en hopelijk zien we je snel werken bij de Drum Academy !
English:
At the Drum Academy, we we are looking for the best and most inspiring teachers. To show you what kind of people we are looking for you we have listed six personality characteristics added below. Good luck and we hope to see you soon, working at the Drum Academy!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Locatie eigen drumstudio - voorwaarde: ik kan lesgeven in mijn eigen ruimte *
Location of my own drumstudio - I can teach here
Naam
Name
Woonplaats
Place of living
Your musical styles
In order of affinity - De beste matches als eerst
Motivatie voor Drum Academy
Write down your motivation for choosing Drum Academy
Telefoonnummer (mobiel)
Phonenumber (mobile)
Diploma's
Graduate(s)
Taalbeheersing (nederlands, ..)
Languages (English, ..). PS: We also accept teachers who don't speak Dutch
Beschikbaarheid
Availability
Jouw persoonlijkheid / Your personality
Hieronder volgen zes persoonlijkheidseigenschappen die wij bij de Drum Academy veel zien bij docenten en belangrijk vinden. Niemand is perfect, en we zullen je zeker niet selecteren puur op basis van deze punten. Het is niet de bedoeling om de perfecte score te halen, maar het dient wel om alvast een beeld te krijgen van het type docent dat wij zoeken. Zo kun je zien of jij goed in dit plaatje past. Succes !

English:
These are the six personality traits that we see a lot in Drum Academy teachers and we find them important. Nobody is perfect, and we will certainly not select potential teachers purely on the basis of these points. It is not our intention to see the perfect score but it does serve to illustrate the type of teacher that we are looking for. To let you see if you fit well into this picture. Success!
Persoonlijkheid: Passie / Passion
Onze docenten houden van muziek en delen hun passie met de leerlingen. Ze zijn bezeten van hun vak en staan midden in de muziekwereld. Hun doel in het leven is het om iedere dag een betere muzikant te worden. De inspiratie die ze in de muziekwereld en op het podium opdoen, willen ze doorgeven aan hun leerlingen. Ze zijn inspirerend omdat ze laten zien wat het betekent om een muzikant te zijn. Liefde voor het vak geeft hen een enorme energie en vaak vergeten ze de tijd als ze over muziek praten.

English:
Our teachers love music and share their passion with students. They are obsessed with their work and they are part of the music scene. Their goal in life is to become a better musician everyday. The inspiration they gain on stage, they want to pass this on to their students. They are inspiring because they show what it means to be a musician. Love for music gives them a tremendous energy and often they forget the time when they talk about music.

Hoeveel herken jij jezelf in dit verhaal? Wat is jouw passie voor muziek?
How is your passion for music?
Clear selection
Persoonlijkheid: Optimisme
Onze docenten geven de leerling een goed gevoel. Je hoort ze lachen en je ziet ze grapjes maken. Ze laten de leerling weten dat die zich ontwikkelt, geven hem/haar complimenten over de vooruitgang. Of de leerling nu wel of niet geoefend heeft, ze geven een inspirerende les waardoor de leerling de komende week weer met plezier zal spelen. Ze kennen zichzelf en zorgen goed voor zichzelf door naast de muziek ook ontspanning te nemen door bijvoorbeeld te sporten of te mediteren. Ze zien in iedere situatie en persoon de mooie kant. Daardoor zijn ze vrolijk, glimlachen als de leerling binnenkomt en ze hebben een goede verwachting van de leerling. De docent neemt de leerling mee in zijn optimistische kijk. De docent neemt 100% verantwoordelijkheid voor zijn/haar leven en klaagt niet, maar neemt zelf initatief.

English:
Our teachers make sure the student feels good. You can hear them laughing and you can see them making jokes. They let the student know that he/she is getting better, and give him / her compliments about the progress. Whether the student had practiced it or not, they give an inspiring lesson. They know themselves and take care of themselves by also taking example by exercising or meditating. Thus, they are cheerful, smiling when the student enters and they have a good expectation of the student. The teacher takes 100% responsibility for his / her life and does not complain, but he takes initiatives themselves.

Hoeveel herken jij jezelf in dit verhaal? Wat is jouw optimisme?
Your optimism?
Clear selection
Persoonlijkheid: Vriendelijkheid / Being Nice
Onze docenten maken snel contact met de leerling. Ze zorgen ervoor dat de leerling zich op zijn/haar gemak voelt. Door te vertellen over hun eigen fouten, door grapjes te maken, leuke verhalen te vertellen creeeren ze een ontspannen sfeer. Ze zijn oprecht geinteresseerd in de leerling. Ze zijn niet kritisch, maar ze geven waardering voor wat goed gaat. Ze hebben plezier in wat ze doen. Ze zijn diplomatiek. Ze tonen begrip als de leerling niet heeft geoefend, want 'dat deden zij zelf vroeger ook nooit'. Ze vinden het belangrijk dat de leerling leert wat hij/zij wilt leren en plezier heeft in de muziek.

English:
Our teachers make contact with the student very easy. They ensure that the student feels comfortable. By telling their own mistakes, by making jokes and by telling funny stories they create a relaxing atmosphere. They are sincerely interested in the student. They are not critical, but they give appreciation for what is going well. They enjoy what they do. They are diplomatic. They understand if the student has not practiced. They believe it is important that the student learns what he / she wants to learn and have fun in music.
Hoeveel herken jij jezelf in dit verhaal? Wat is jouw vriendelijkheid?
How nice are you?
Clear selection
Persoonlijkheid: Coaching
Onze docenten prijzen de kleinste vooruitgang en dagen de leerling uit met nieuw materiaal. Ze hebben een positieve en realistische verwachting van de leerling. Ze weten dat de leerling niet 100% dedicated is zoals de docent zelf en hebben vanuit hun begrip een manier van lesgeven die precies aansluit bij het niveau van de leerling. Altijd uitdagend, maar ook aansluitend op het huidige niveau. Door de leerling kleine succesjes te geven is de docent heel inspirerend. Hij geeft de leerling onmiddelijk het gevoel dat hij/zij vooruit gaat. Hij denkt vanuit de muzikale smaak van de leerling en kan als dat nodig is zijn eigen smaak opzij zetten. Hij staat in dienst van de leerling als een coach die betrokken en ondersteunend is.

English:
Our teachers praise the smallest progress and challenge the learner with new material. They have a positive and realistic expectations of the student. They know that the student is not 100% dedicated as the instructors themselves and they try to match the level of the student as much as possible: always challenging, but also adjusted to the current level. By giving the student the experience of small successes, the teacher is very inspiring. He immediately gives the student the feeling of moving forward. He takes the student's musical taste as a starting point and he can put aside his own taste if necessary. He is involved and supportive.

Hoeveel herken jij jezelf in dit verhaal? Wat is jouw score voor coaching en betrokkenheid?
Your involvement and coaching?
Clear selection
Persoonlijkheid: Geduld / Patience
Onze docenten zijn zeer geduldig. Ze nemen uitgebreid de tijd voor de leerling. Ze vallen de leerling niet in de rede, zowel persoonlijk als muzikaal. Ze vinden het belangrijk dat de leerling enorm veel opsteekt van de les. Ze kunnen zich concentreren op kleine stukken muziek samen met de leerling en dragen hun geduldige aanpak over op de leerling. Ze kunnen hun eigen gedachten en wensen opzij zetten als dat de leerling beter uitkomt. Ze weten dat ze beter een kleine hoeveelheid lesmateriaal echt goed kunnen overbrengen, dan heel veel informatie die niet blijft hangen.

English:
Our teachers are very patient. They take time to teach the student. They do not interupt the student, both personally and musically. They find it important that the student learns a lot from the lesson. They can concentrate on small pieces of music. They can put their own thoughts and desires aside if that is better for the student. They are aware that a small amount of good materials can be more effective than a lot of information.
Hoeveel herken jij jezelf in dit verhaal? Wat is jouw geduld?
Your patience?
Clear selection
Persoonlijkheid: Onafhankelijkheid / Independence
Onze docenten hebben ieder een eigen manier van werken. Ze zijn onafhankelijke denkers met een persoonlijke visie op lesgeven. Ze zijn in staat om onafhankelijke beslissingen te maken. Ze zijn niet afwachtend, maar ondernemend en ze vinden het belangrijk om het beste resultaat te leveren. Het zijn echte vakmensen.

English:
Our teachers have their own way of working. They are independent thinkers with a personal vision on teaching. They are able to make independent decisions. They are not waiting, but proactive and they find it important to deliver the best results. They are true professionals.
Hoeveel herken jij jezelf in dit verhaal? Wat is jouw mate van onafhankelijkheid?
Your score for independency?
Clear selection
Youtube video / MP3 / Online muziekfragment?
Andere belangrijke toevoegingen? (niet verplicht)
Other interesting information? (not required)
E-mailadres
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy