แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบแก้ตัว
แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบแก้ตัวของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
พัฒนาโดย งานทะเบียนวัดผล กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ชื่อครูผู้สอน *
Your answer
นามสกุลครูผู้สอน *
Your answer
รหัสวิชาที่ประสงค์จะแจ้งผลการสอบแก้ตัว *
เช่น ส32103 ฯลฯ
Your answer
รายวิชาที่ประสงค์จะแจ้งผลการสอบแก้ตัว *
เช่น สังคมศึกษา4 ฯลฯ
Your answer
ระดับชั้นของนักเรียนปีที่ประสงค์จะแจ้งผลการสอบแก้ตัว *
ให้ ระบุระดับชั้นของนักเรียนในรายวิชาที่ดำเนินการแจ้งผลการสอบแก้ตัว เช่น นักเรียนอาจจะเรียน ม.๓ แต่ รายวิชาที่แก้ตัว เป็นของ ม.๒ ก็ให้ แจ้งเป็น ม.๒
ภาคเรียนและปีการศึกษาของนักเรียนที่ประสงค์จะแจ้งผลการสอบแก้ตัว *
ให้ระบุภาคเรียนก่อนและขั้นด้วยเครื่องหมาย / แล้วจึงใส่ปีการศึกษา เช่น 1/2559 เป็นต้น
Your answer
เลขประจำตัวของนักเรียน *
ระบุเลขประจำตีวของนักเรียนที่ผู้สอนประสงค์จะแจ้งผลการสอบแก้ตัว เช่น 0838 ในกรณีที่ไม่ทราบหรือจำไม่ได้ ให้ใส่เลข 0
Your answer
ชื่อนักเรียน *
Your answer
นามสกุลนักเรียน *
Your answer
เกรดปกติ (เกรดเดิม) *
เกรดแก้ตัว *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms