PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Dành cho Nghiên cứu sinh)
Thân gửi Anh/Chị!
Để có những căn cứ thực tế làm cơ sở cho việc phát triển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiến hành thu thập ý kiến của các học viên sắp tốt nghiệp đối với chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường. Anh/Chị vui lòng đóng góp ý kiến qua việc điền đầy đủ các nội dung yêu cầu và đánh dấu vào ô của phương án trả lời phù hợp trong phiếu khảo sát. Ý kiến của Anh/Chị là cơ sở rất quan trọng cho quá trình xây dựng, đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo của Trường. Chúng tôi đảm bảo tất cả thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật, các ý kiến đóng góp của Anh/Chị chỉ được dùng với mục đích phát triển chương trình đào tạo của Trường, ngoài ra không có mục đích gì khác.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!
1.Khóa học
Your answer
2. Chuyên ngành được đào tạo
Required
3. Anh/Chị đánh giá như thế nào về chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đối với chuyên ngành được đào tạo của Anh/Chị?
Your answer
Cấu trúc chương trình
Nội dung chương trình
Phương pháp giảng dạy
Phương pháp đánh giá kết quả học tập
Chất lượng đội ngũ giảng viên
Điều kiện cơ sở vật chất
Phương tiện giảng dạy
Chất lượng cung ứng dịch vụ đào tạo
4. Mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng và năng lực của chương trình đào tạo theo chuyên ngành được đào tạo của Anh/Chị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 so với yêu cầu công việc hiện tại hoặc dự định sẽ làm?
5. Yêu cầu về kiến thức tối thiểu cần có sau khi tốt nghiệp đối với trình độ tiến sĩ theo chuyên ngành được đào tạo của Anh/Chị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2?
Your answer
Kiến thức cơ bản hoàn chỉnh và nâng cao
Hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành
Tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo
Làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng của học thuật
Phát triển được các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành nghiên cứu
Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu tiên tiến, hiện đại
Kiến thức rộng về các ngành liên quan
Kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường
Tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh
6. Yêu cầu về kỹ năng cần có sau khi tốt nghiệp đối với trình độ tiến sĩ theo chuyên ngành được đào tạo của Anh/Chị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2?
Your answer
Kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề
Sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn
Kỹ năng viết các bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu
Khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn
Năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề quy mô khu vực và quốc tế
Kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo về các chủ đề cụ thể và trừu tượng và trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành
Kỹ năng ngoại ngữ có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ
Kỹ năng ngoại ngữ có thể viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành
Kỹ năng ngoại ngữ có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau
7. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệmcần có sau khi tốt nghiệp đối với trình độ tiến sĩ theo chuyên ngành được đào tạo của Anh/Chị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2?
Your answer
Năng lực nghiên cứu khoa học
Năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề
Năng lực rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết vấn đề
Năng lực đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến
Khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế
Năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể
Năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứu chắc chắn về khoa học và thực tiễn
Khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới
Năng lực thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác nhau thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo
8. Kiến nghị cụ thể với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong việc phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Vui lòng ghi cụ thể)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường ĐHSP Hà Nội 2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms