Formularz rekrutacyjny na LI i LII Szkołę Zimową Instytutu Tertio Millennio online
Zapraszamy do udziału w LI i LII edycji Szkoły Zimowej. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną,
Szkoła organizowana jest w formie online w terminie 12-16.02 (dla studentów) oraz 16-20.02 (dla doktorantów i absolwentów).
Rekrutacja uczestników trwa do 5.02.2021 r.
Informację o wynikach otrzymają Państwo drogą mailową 8.02.2021 r.

W ciągu tygodnia obowiązkowe punkty programu będą się odbywać w godzinach popołudniowych/wieczornych.
Zajęcia prowadzone będą na platformie online.

Szkoła Zimowa organizowana jest przez Fundację Instytut Tertio Millennio we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Zachęcamy do uczestnictwa.

Plan Szkoły zostanie przedstawiony po etapie rekrutacji.

Każdy uczestnik Szkoły dostanie po jej zakończeniu certyfikat.
Email address *
Rekrutuję na: *
Imię *
Nazwisko *
Wiek *
Miejsce zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) *
Telefon *
Adres e-mail *
Studia - kierunek, uczelnia *
Poziom studiów *
Ukończone studia (kierunek, uczelnia, poziom)
Działalność naukowa, osiągnięcia naukowe
(preferowana zwięzła odpowiedź)
Inne działalności
Organizacje, społeczne, hobby
Zainteresowania
Motywacja udziału *
Dlaczego chcesz wziąć udział w Szkole Zimowej?
Skąd dowiedziałeś się o Szkole? *
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ZIMOWA”
Pani/Pana dane osobowe zbierane są przez Administratora Fundację Instytut Tertio Millennio z siedzibą w Krakowie (31-043 Kraków), Ul. Dominikańska 3/13, KRS 0000036659 w celu udziału w projekcie pn. „Szkoła Zimowa” (dalej jako Projekt), finansowanego ze środków własnych, jego monitoringu, ewaluacji i rozliczenia.

Dane osobowe umożliwią nam przekazanie Panu/Pani informacji o podejmowanych przez Administratora w ramach Projektu działaniach, udziału Pana/Pani w Projekcie, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz jego rozliczenia.

Zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest na czas oznaczony, na okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom biorącym udział we współorganizacji „Szkoły Zimowej” (m.in. Fundacja Konrada Adenauera), oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisu prawa.

Pani/Pana dane osobowe podawane są na zasadzie dobrowolności, niemniej jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nam wpis Pani/Pana lub dzieci/podopiecznych do Projektu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody:
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Fundacji Instytut Tertio Millennio z siedzibą w Krakowie (31-043 Kraków), Ul. Dominikańska 3/13, KRS 0000036659 moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, mail, telefon, data urodzenia, adres zamieszkania, ukończone studia, wykonywany zawód, aktywność społeczna i akademicka, doświadczenie zawodowe, zainteresowania osobiste w celu udziału w Projekcie „Szkoła Zimowa”, jego monitoringu, ewaluacji i rozliczenia.

Niniejsza zgoda obejmuje także prawo do rejestracji mojego wizerunku oraz jego rozpowszechniania na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w celach niekomercyjnych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę w każdej chwili odwołać.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania danych osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi.

WYSYŁAJĄC FORMULARZ, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ZIMOWA”!
Informacje dodatkowe
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Instytut Tertio Millennio. Report Abuse