แบบประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
➲ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
➲ สถานที่/หน่วยงานที่จัด โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน
ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
Required
สถานะ *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service