Liste over lokale leverandørar til Jølstra Kraftverk

Fyll ut informasjon under for å registrere deg som aktuell leverandør i prosjektet Jølstra Kraftverk. Informasjonen vil bli gjort tilgjengelig for entreprenørar og leverandørar i anbodskonkurransen.

Merk at lista vil bli gjort offentlig tilgjenglig.

    Captionless Image