Zapisy Mistrzostwa Puszczykowa w Mölkky!
Mistrzostwa Puszczykowa w Mölkky rozegrane zostaną w jako turniej drużynowy. Turniej odbędzie się 23 października od godziny 13:00.

Miejsce rozgrywek - Sportoteka Puszczykowo (pod dachem)
Nawierzchnia - korty tenisowe

Limit drużyn: 32 (pierwszeństwo udziały mają zespoły z Puszczykowa i okolic).

Zapisy do 18.10 (chyba że nie zostanie osiągnięty limit drużyn to nawet do 23.10)

Losowanie grup 20.10

Możliwy nocleg w nowopowstałych domkach przy Sportotece:
Nocleg:
- pokój 1-osobowy 150zł
- pokój 2-osobowy 240zł
- pokój 3-osobowy 300zł
cena zawiera koszt śniadania.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwa drużyny *
Imię i nazwisko kapitana *
Nr kontaktowy do kapitana drużyny *
Imię i nazwisko kolejnego zawodnika *
Miejscowość *
Oświadczam, że obecny stan zdrowia mojej drużyny pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych KOŚCI, oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.   *
Wyrażam zgodę na udział w Zawodach oraz pobranie numeru startowego co jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) i wytycznymi RODO przez Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych KOŚCI w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych oraz radiu i telewizji. *
Ogólna klauzula informacyjna RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:1. Administrator danych osobowych SMGP KOŚCI jest Administratorem Twoich danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: smgpkosci@gmail.com ; pod numerem telefonu 668476523 ; lub pisemnie na adres ul. 3 Maja 27, 62-040 Puszczykowo.2. Cele i podstawy przetwarzania. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Mistrzostw Puszczykowa, prowadzenia promocji wydarzenia oraz informowania o innych wydarzeniach przez nas organizowanych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.3. Prawo do sprzeciwu1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia promocji wydarzenia. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.4. Okres przechowywania danych1. Twoje dane osobowe wynikające z wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego będą przetwarzane do końca bieżącego roku podatkowego.2. Dane przetwarzane dla potrzeb promocji zawodów oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.5. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do uprawnienia startu w zawodach.7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W procesie analizy formularza podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane [podane w niniejszym formularzu]. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o [modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.]. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na nadanie numeru startowego, zakwalifikowanie do kategorii. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów nadania numeru startowego, zakwalifikowania do kategorii odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. * *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy