การจัดทำฐานข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยความรวดเร็ว เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารอันทันสมัยแก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่ออำนวยความสะดวก และการบริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ

ในการนี้ คณะฯ จึงจัดทำระบบฐานข้อมูลในการติดต่อกับนักศึกษาในทุกระดับชั้น ด้วยการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลของตนเองได้โดยสะดวก และเพื่อคณะฯ สามารถวางแผนและนำไปประยุกต์กับการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ชื่อ (ภาษาไทย)
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
Name
Your answer
Surname
Your answer
รหัสนักศึกษา | Student Code
Your answer
เพศ
ปีที่เข้าศึกษา
ระดับที่กำลังศึกษา
หลักสูตรที่ศึกษา
E-Mail
Your answer
Facebook
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms