แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ในฐานะเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดในการรับและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้บริการประชาชนในจังหวัดลพบุรี จึงเปิดเว็บไซต์ http://www.lopburi.go.th/damrongtham/ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ให้สามารถได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการรับบริการ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึ่งพอใจของการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
2. ให้ท่านเลือกตอบเฉพาะงานบริการที่ท่านได้ใช้บริการ (เน้นผู้รับบริการ) โดยทำเครื่องหมายในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านให้มากที่สุด
3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของท่าน มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา/ปรับปรุงองค์กร และการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy