ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“
თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის
პროფესიული გადამზადების  მოკლევადიან კურსებზე   ელექტრონული რეგისტრაცია  განახლდა .
 
პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის პროფესიული უნარების განვითარებას, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და დასაქმების ხელშეწყობას.

ბენეფიციარების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმებია:
ქ. თბილისში რეგისტრაცია;
საბაზისო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
მინიმალური ასაკი 18 წელი;
გასაუბრება დარგის სპეციალისტთან;
შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ: სოციალურად დაუცველებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ომის ვეტერანის ოჯახის წევრებს, მარჩენალდაკარგულებს, დედით ან მამით ობოლ პირებს, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს.
კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:
წერილობითი განცხადება;
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
საბაზო საფეხურის/ სრული ზოგადი / უმაღლესი / პროფესიული განათლების დამადასტურებელი  დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი;
უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

პროგრამის  კურსდამთავრებულებზე  გაიცემა  ორენოვანი სერტიფიკატი!
თითოეულ სპეციალობაზე სწავლის ხანგრძლივობა არის ორი თვე. სასწავლო პროცესი მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

სპეციალობები:
1. სანტექნიკისა და გათბობა-წყალგამაცხელებელი სისტემების მემოტაჟე

პროგრამებზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონულად.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ
ტელ: ტელ: 598630969
 2 40 16 87;  

რეგისტრაციის ვადები:   28 ივლისიდან  15 აგვისტოს   ჩათვლით.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
სახელი, გვარი *
პირადი ნომერი *
ტელეფონის ნომერი *
ელ. ფოსტა *
დაბადების თარიღი (მინიმალური ასაკი  18 წელი) *
MM
/
DD
/
YYYY
იურიდიული მისამართი (რეგისტრირებული უნდა იყოთ თბილისში) *
სტატუსი (საბუთის არსებობის შემთხვევაში) *
განათლება *
აირჩიეთ სასწავლო პროგრამა (მხოლოდ ერთი) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy