Kaji Selidik Tentang Kaedah Pembayaran Cukai Pintu (MPAJ)

Assalamualaikum/Salam sejahtera kepada responden yang di hormati.
Soal selidik ini dibentuk untuk mendapat maklumbalas tentang
kaedah pembayaran cukai pintu dan ke arah kaunter “ZERO VISITOR”.
Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kami menjalankan kajian ini.
Segala butiran dan maklumat akan dirahsiakan dan untuk kegunaan kajian sahaja.
Kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini adalah amat kami hargai.

  A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN

  Sila tuan/puan tandakan(/) atau isi tempat kosong pada ruang yang di sediakan.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. KEKERAPAN, BERURUSAN, KAEDAH DAN TUJUAN.

  Sila tuan/puan tandakan(/) atau isi tempat kosong pada ruang yang di sediakan.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question