Formularz aplikacyjny - I etap Konkursu Talent za Talent 2020
Email address *
Imię: *
Your answer
Nazwisko: *
Your answer
Miejsce zamieszkania: *
Your answer
Numer telefonu: *
Your answer
Płeć:
Data urodzenia: *
MM
/
DD
/
YYYY
Typ szkoły średniej: *
Pełna nazwa szkoły średniej: *
Your answer
Numer telefonu szkoły: *
Your answer
Pełny adres korespondencyjny szkoły średniej: *
Your answer
Profil klasy: *
Your answer
Osoba wspierająca (opiekun ze strony szkoły): *
Your answer
Jeśli planujesz studia, to w jakim mieście? *
Your answer
Na jakiej uczelni i na jakim kierunku chciałbyś studiować? *
Your answer
Gdzie znalazłeś/-aś informację o Konkursie Talent za Talent? *
Required
Klauzula informacyjna (RODO)

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Cognitis z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000247946 e-mail: kontakt@cognitis.pl;

2) Pozyskane dane osobowe wykorzystywane będą dla celów statutowych związanych z organizacją Konkursu Talent za Talent, rekrutacją i organizacją projektów Stowarzyszenia, w tym także dla celów statystycznych i archiwalnych w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów, w jakich zostały zebrane, a następnie dla celów statystycznych i archiwalnych. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane Partnerom Konkursu Talent za Talent;

4) Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienie danych;

5) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie Talent za Talent;

8) Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym na potrzeby Konkursu Talent za Talent 2020 organizowanego przez Stowarzyszenie Cognitis oraz zgodnie z celami wskazanymi w powyższej klauzuli w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cognitis. Report Abuse