6 - Büyük Avrupa Turu | 27 Nisan - 3 Mayıs 2020
Prag – Paris – Amsterdam – Berlin
Turumuza nereden katılmak istiyorsunuz? *
Ad ve Soyad *
Your answer
Pasaport Numaranız *
Kalacağınız otellere verilmek lütfen Pasaport Numaranızı yazınız.
Your answer
Doğum Tarihi *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon (Polonya)
Your answer
Telefon (WhatsApp) *
Your answer
e-mail *
Your answer
Yaşadığınız şehir (Polonya) *
Your answer
Üniversite (Polonya) *
Your answer
Üniversite (Türkiye) *
Your answer
Cinsiyet *
Turlarımızı Nereden Öğrendiniz? *
GEZİ YÖNETMELİĞİ / SÖZLEŞME KOŞULLARI
İlerleyen kısımlarda Organizatör olarak anılacak “Master Tur” ile “İşveren” arasında imzalanmıştır.
29 Nisan 1997 tarihli turistik hizmetler kanunun hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

I. Genel Kurallar

1. Organizatör, teklifin içeriğine uygun turistik etkinlikleri gerçekleştirmek ve teklifte belirtilen sayı ve kaliteyi garanti altına almakla yükümlüdür.
2. Marszalka woj. Malopolskiego no: Z/53/ 2010 adresinde konumlu “Turizm Organizatörleri ve Aracıları” resmi sicil kaydına kayıtlı olup merkezi ul. Chlodna 51 – 867 Varşova adresinde konumlu “Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji AXA S.A” ( AXA. A.Ş. Sigorta ve Reasürans Birliği)’de 01.494.966 nolu 28 000 Euro tutarında sigorta garantisi sahibi “Piotr Toczek Biuro Turystyczny Master Tur” (Piotr Toczek Master Tur Seyahat Acentesi), organizatördür. Sigorta sözleşmesinin kapsamı:- Sigortacının yükümlülüğüne aykırı biçimde bunu sağlamaması durumunda müşterilerin ülkeye dönüş masraflarını karşılamak- Sigortacı tarafından sözleşmede yer alan yükümlülüklerin gerçekleştirilmemesi durumunda müşterilerden turistik etkinlik için tahsil edilmiş ücretlerin geri iadesini yapmak. Marszalki Wojowodztwo Malopolski poliçenin lehtarıdır. Master Tur etkinlik organizasyonlarını düzenlemek ve sözleşme taraflarıyla işbirliği yapmak ile yükümlüdür.
3. İşbu “Master Tur” Turizm Acentesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılım koşulları, müşterilerin çıkarlarını belirlemekte olup TURİZM HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİNİN ayrılmaz bir parçasıdır.

II. Sözleşme İçeriği

1. Sözleşme içeriği, Katılım Koşullarının III. nolu maddesinde yer alan hükümler uyarınca TURİZM HİZMET SÖZLEŞMESİNİN “Katılımcı” ve “Satıcı” tarafından imzalanmasına dayanmaktadır.
2. Sözleşmeyi imzalayan şahıs ve Turizm Hizmet Sözleşmesi kapsamında bulunan diğer şahıslar, etkinlik katılımcısıdır.
3. Sözleşme içeriğine göre, reşit olmayan şahıslar için ve bu şahıslar lehine, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin yazılı onayı gerekmektedir.
4. “Master Tur” Turizm Acentesi ile onun lehine etkinlik satışı yapan diğer turizm acenteleri arasındaki iş ortaklığını düzenleyen hükümler, diğer sözleşme hükümlerini de düzenler.

III. Ödeme Koşulları

1. Ödemeler, katılımcının turizm etkinliği veya turizm hizmetlerine başvurduğu tarihten sonra 2 gün içerisinde tahsil edilir.
2. Ödeme noktaları, organizatör ofisi, organizatörün etkinliğinin satışını gerçekleştiren aracı kurumun ofisi ve belirtilen banka hesap numaralarıdır.

IV. Müşteri hak ve yükümlülükleri

1. Katılımcı, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan teklif içeriğinde belirtilmiş, organizatör tarafından sağlanması garanti edilmiş hizmetlerden yararlanma hakkında sahiptir.
2. Katılımcı, etkinlik süresi boyunca, organizatörden hizmet kapsamında profesyonel yardımı alma hakkına sahiptir.
3. Etkinliğin başladığı andan itibaren katılımcı, organizatörün etkinlik programının gerçekleşmesini sağlayan kural ve kaidelerine uymakla yükümlüdür.
4. Katılımcı, seyahat evrakları, nüfus cüzdanı ve pasaportu, kanunlar öngördüğü takdirde etkinliğin sona ermesinin ardından en az altı ay geçerliliği olan turistik vizeye sahip olmakla yükümlüdür.
5. Katılımcı, Polonya Cumhuriyeti’nde ve transit ülkelerde hüküm süren gümrük döviz kanunlarına riayet etmekle yükümlüdür.
6. Katılımcı, konaklama yerinde hüküm süren yangın güvenlik kanunları ve diğer düzenlemelere uymakla yükümlüdür.
7. Reşit olmayan katılımcının verdiği zararlardan ebeveynleri ve yasal varisleri yükümlüdür.

V. Sigorta

Katılımcılar ek ücret vasıtası ile sigorta kapsamını genişletebilmekle birlikte turizm hizmet hakkından vazgeçme masraflarını karşılamak üzere ek sigorta ve bagaj sigortası da yaptırabilir. “Master Tur” ek sigortaların yaptırılmasında aracılık hizmeti sunmaz.

Acente kronik hastalık sahibi katılımcıların hastalıklarına ilişkin şikâyetlerinden sorumlu değildir. Kronik hastalığı olan katılımcılar, NNW ve KL kapsamında ek sigortaları satın almak ve hastalıkları konusunda gezi organizatörüne bilgi vermekle yükümlüdür.

VI. Şikâyet

1. Müşteri, turistik etkinliğin sona erdiği tarihin ardından 30 gün içinde organizatöre sözleşmede belirtilen hizmetlerin sunumundaki yetersizlik konusunda acente adresine gönderdiği taahhütlü mektup aracılığı ile şikâyet ve talepte bulunabilir. E-posta veya gerekli bilgilerin yer almadığı dilekçe aracılığı ile gönderilmiş şikâyet ve talepler, dikkate alınmayacaktır.
2. Organizatör, olay koşullarının açıklamasının yapılmasının hemen ardından şikâyeti aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, şikâyete cevap verecektir.

VII. Yükümlülükten muafiyet

1. Organizatör, turizm etkinliği sırasında, katılımcıya bağlı olan, organizatörün kabahati olmayan nedenlerden ötürü katılımcının etkinlikten vazgeçmesi durumunda katılımcıya karşı olan yükümlülüklerinden muaf tutulur.
2. Organizatör, sınır muhafaza hizmetleri tarafından alıkonulması ve sınırı geçmek için elinde bulundurması gereken evrakların eksikliği nedeniyle katılımcının sözleşmede belirtilen hizmetlerden yararlanamaması konusunda yükümlü değildir.
3. Organizatör, turizm etkinliğinin başlayacağı tarihten 2 gün öncesine kadar yeterli sayıda başvuru yapılmamasından dolayı (%70’den az) ve hal halükarda organizatöre bağlı olmayan ve organizatörün kabahati olmayan sebeplerden ötürü, etkinliği iptal etme hakkına sahiptir. Vaadini yerine getirmemiş olmak organizatöre katılımcıya yeni bir teklif sunma ya da ücretin tamamını iade etme yükümlülüğü verir.
4. Organizatör, çalınmış para, değerli eşya ve bilgisi dışında otele ya da otoparka sunulmuş belgelerin kaybından sorumlu değildir.

VIII. Etkinlikten geri çekilme

1. Katılımcının etkinliğe katılmaktan geri çekilmesinin kabulü yazılı dilekçe gerektirmektedir.
2. Katılımcının etkinlikten geri çekilme durumunda yapacağı ödeme:- Etkinliğin başlamasından önceki 40 güne kadar olan süreç içinde geri çekilme durumunda katılımcının yaptığı ödemeler geri ödenecektir.- Etkinliğin başlamasına 39 günden daha az olan süreç içinde geri çekilme durumunda gezi organizatörü tarafından tahsil edilmiş fiili masraflar katılımcının yapmış olduğu ödemeden düşülerek, kalan miktar katılımcıya geri ödenecektir.
3. Müşteri, satın aldığı gezi sözleşmesinden doğan haklarını, gezi etkinliğinin başlangıç tarihinden en az 10 gün öncesinde, koşulları sağlayan bir başkasına devredebilir.

IX. Son kararlar

1. Kural ve kaideleri işbu GEZİ KOŞULLARI kapsamında düzenlenmemiş olan meselelerde, medenin kanun hükümleri ve 29.08.1997 tarihli turizm hizmetleri kanununun hükümleri uygulanacaktır.
2. Sözleşme şartlarının yerine getirilmesi konusunda doğabilecek anlaşmazlıklar öncelikle sağduyu ve iyi niyetle çözüme ulaştırılacak, uzlaşmaya varılamaması durumunda Organizatörün bağlı bulunduğu yetkili adli makamlara başvurulacaktır.
Tur Kurallarını Kabul Ediyorum *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Master Tur. Report Abuse