Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền hình trên Internet

Chào bạn,
Chúng tôi đang muốn tìm hiểu về nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền hình qua Internet của bạn. Mong bạn bớt chút thời gian chia sẻ với chúng tôi.
Xin cảm ơn bạn.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question