Zdravotné problémy šeltií


Vážení majitelia šeltií,

s vašou veľkorysou pomocou a pomocou Klubu chovateľov kólií a šeltií sa mi za uplynulé dva týždne podarilo zozbierať až 100 vyplnených dotazníkov, v ktorých som zisťovala najčastejšie zdravotné problémy v českom a slovenskom chove šeltí. Verím, že vďaka tomuto projektu budeme vedieť viac alebo menej objektívne zhodnotiť zdravotný stav zvierat v našich krajinách, a pomôže nám zorientovať sa, ktorým smerom sa v ďalšom chove uberať, čo poradiť chovateľom.

Anonymné spracované výsledky by mali byť dostupné čoskoro na stránkach KChKaŠ (http://www.koliaklub.sk). Prípadné otázky posielajte na adresu Sheltie@zoznam.sk . Ak by bol záujem dodatočne sa do ankety zapojiť, napíšte mi a po spracovaní aktuálnych výsledkov formulár znovu sprístupním.

Barbora Harmanová

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Očné choroby

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Problémy pohybového aparátu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  (túto časť vyplňte iba ak mal váš pes v ranom veku (do jedného roka) zlomeninu končatiny, inak preskočte na "Chrup")
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Chrup

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ostatné problémy

  (väčšina z chorôb spomenutách v nasledujúcej časti sa vyskytuje vzácne, ale o to cennejšie je mať zaznamenané prípady)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question