Inbjudan och anmälan till GARNs första nätverksmöte i Stockholm 25 – 26 april 2013

_____________________________________________

OBS! Sista anmälningsdag: 10 april klockan 18:00.
_____________________________________________

Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) fick i december 2012 beviljat ett nätverksstöd av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) för att genomföra nätverksträffar för svenska forskare inom spelområdet. Huvudsökande var Jenny Cisneros Örnberg med Per Binde, Per Carlbring och Jakob Jonsson som medsökande.

Syftet med detta forskningsnätverk som vi kallar GARN (Gambling Research Network) är att utveckla en nationell bas och mötesplats för unga samt mer erfarna forskare inom spelområdet. Arbetet kommer att fokusera på att utveckla samarbetet mellan olika regioner och forskningsmiljöer i landet samt främja och uppmuntra pågående och ny spelforskning. Alla forskare som är intresserade av spelfrågor kommer att välkomnas som medlemmar i nätverket. Det enda kriteriet för medlemskap är att forskningen avser spel som ett socialt-, kulturellt- och/eller psykologiskt fenomen, för-och nackdelar av spel för samhället som helhet och/eller för individen. Nätverket kommer att vara oberoende från företag och organisationer med ekonomiska intressen i spelsektorn.

Huvuduppgiften för GARN kommer att vara att organisera tvådagars nätverksträffar två gånger per år. Programmet kommer att omfatta presentationer av forskningsresultat från medlemmar både inom nätverket och inbjudna talare. Nätverksträffarna kommer även att omfatta diskussioner om metod, aktuella projekt, kommande ansökningar om forskningsfinansiering och den senaste utvecklingen på området.

GARNs första nätverksmöte kommer att hållas på Finlandshuset i Stockholm 25-26 april.

Presentatörer och debattörer kommer preliminärt att vara: Maria Wennerberg Sedigh (Lotteriinspektionen), Jessika Svensson (Folkhälsoinstitutet), Petra Forsström (SPER), Rebecka Johansson (Svenska Spel), Hillevi Stuhrenberg (Betsson), Thomas Nilsson (Sustainable Interaction), Jörgen Hettne (Sieps) och Susanna Alexius (Score).

Om intresse finns kommer möjlighet att erbjudas för kortare presentationer av enskilda projekt under fredagen.

Måltider ingår i mötet och rese- och logikostnader för inresande bekostas av nätverkets särskilda anslag.

Sprid gärna information om mötet till forskarkollegor du tror kan vara intresserade. Du kan läsa mer om nätverket på SoRAD:s hemsida: http://www.sorad.su.se/samverkan/garn

Väl mött i Stockholm 25 - 26 april hälsar Jenny, Per, Per och Jakob!

---------------------------------------------------------------
OBS! ---> PRELIMINÄRT PROGRAM <--- OBS!
---------------------------------------------------------------

Torsdag 25/4

Finlandshuset, Snickarbacken 4
Lokal: Topeliussalen

9.00-10.00 Kaffe & fralla, registrering

10.00-10.30 Välkomsthälsning samt information om SoRAD och GARN
Jenny Cisneros Örnberg.

10.30- 12.00 Presentationsrunda

12.00-1300 Lunch

13.00-14.30 Utvecklingen inom spelsektorn i Sverige och internationellt
Maria Wennerberg Sedigh (Lotteriinspektionen)
Jessika Svensson (Folkhälsoinstitutet)

14.30-15.00 Kaffe med kaka

15-16.30 Svensk spelreglering och spelforskning om tio år
Debatt & diskusion
Inbjudna debattörer: Petra Forsström (SPER), Rebecka Johansson (Svenska Spel), Hillevi Stuhrenberg (Betsson), Thomas Nilsson (Sustainable Interaction) och Jörgen Hettne (Sieps)

18.00 Konferensmiddag

--------------------------------------

Fredag 26/4

Lokal: Lönnrot

9.00-10.00 Ansvar och marknader
Susanna Alexius presenterar sin kommande bok.
Frågor och diskussion

10.00-10.30 Kaffe

10.30-12.00 Att publicera och konferera om spel
Per Binde
Följt av diskussion

12.00-13.00 Lunch

13-14.30 Planering av framtida GARN-möten

14.30-14.50 Kaffe med kaka

14:50-15.30 Avslutning och summering

---------------------------------------------------------------
OBS! ---> PRELIMINÄRT PROGRAM <--- OBS!
---------------------------------------------------------------

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question