Edukacja ekologiczna w ekowioskach- kwestionariusz wywiadu
Data i miejsce przeprowadzonego badania.
Your answer
Czy są Panu/Pani znane zasady permakultury, czyli: dbałość o ziemię, dbałość o ludzi, sprawiedliwy podział wytworzonych dóbr i ograniczenie konsumpcji?
Czy Pana/Pani domostwo prowadzone jest na zasadach permakultury?
Proszę zaznaczyć "TAK" lub "NIE". Czy Pana/Pani rodzina:
TAK
NIE
Mieszka w ekowiosce/ekoosadzie.
Jest/stara się być samowystarczalna.
Żyje alternatywnie w stosunku do przyjętych norm społecznych.
Nie ma nikogo w bliskim sąsiedztwie ale cieszyłaby się z nowych sąsiadów o podobnych poglądach.
Ma sąsiadów, którzy nie rozumieją odmiennego sposobu na życie.
Z chęcią poznałaby inną rodzinę, z którą mogłaby stworzyć wspólnotę, kooperatywę lub założyć ekowioskę.
Czy Pana/Pani rodzina żyje we wspólnocie lub kooperatywie z innymi rodzinami?
Czy zetknął się Pan/Pani z pojęciem zrównoważonego rozwoju? Jak tak, to jak je Pan/Pani rozumie?
Your answer
Zrównoważony rozwój (rozumiany jako działania w kierunku mądrego i racjonalnego korzystania z dóbr natury oraz działania w celu ochrony środowiska, racjonalnego rozwoju ekonomicznego i rozwoju człowieka) może zajść wówczas, gdy zajdzie zmiana w mentalności ludzkiej. Czy zgadza się Pan/Pani z tym stwierdzeniem?
Czy edukacja ekologiczna powinna mieć w swoich celach dążenie do zrównoważonego rozwoju?
Oceń stwierdzenie w skali 1 - 5.
1- zdecydowanie się nie zgadzam, 5- zdecydowanie się zgadzam
1
2
3
4
5
Bezpośredni kontakt z przyrodą jest ważny dla rozwoju dziecka.
Człowiek jest nierozdzielną częścią przyrody.
Cele edukacji ekologicznej w ogólnodostępnej szkole są realizowane w sposób wystarczający.
System edukacji zwraca uwagę na indywidualne predyspozycje dziecka.
System edukacji zwraca uwagę na wrażliwość emocjonalną dziecka.
Pana/Pani dziecko uczęszcza do:
Placówka szkolna, do której uczęszcza Pana/Pani dziecko:
Proszę zaznaczyć jakie kwestie wg Pani/Pana powinny być poruszane w ramach edukacji ekologicznej.
Czy zaznaczone wyżej kwestie są realizowane w placówce szkolnej, do której uczęszcza Pana/Pani dziecko?
Czy zasugerowałby Pan/Pani jakąś zmianę w kwestii edukacji ekologicznej realizowanej w placówce szkolnej, do której uczęszcza Pana/Pani dziecko?
Jeżeli została zaznaczona odpowiedź "TAK", to jaką zmianę ma Pan/Pani na myśli? Proszę o krótką odpowiedź.
Your answer
Czy poświęca Pan/Pani dodatkowy czas w domu na edukację ekologiczną dziecka, np. podczas zabawy?
Czy edukacja ekologiczna wg Pana/Pani powinna realizować takie zagadnienia? Proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi, jeżeli: 1-zdecydowanie tak, 2-raczej tak, 3-raczej nie, 4-zdecydowanie nie, 5-trudno powiedzieć.
1
2
3
4
5
Dostrzeżenie miejsca człowieka w przyrodzie.
Zwrócenie uwagi na złożoność i integralność świata.
Rozwijanie empatii.
Rozwijanie umiejętności współdziałania.
Rozwijanie wrażliwości.
Rozwijanie moralności.
Rozwijanie emocjonalne i duchowe.
Proszę zaznaczyć "TAK" lub "NIE". Przedmiotem edukacji ekologicznej powinno być:
TAK
NIE
Nauka takich wartości jak: empatia i współodczuwanie.
Nauka troski o życie wszystkich organizmów żywych.
Rozwój sfery duchowej (rozumianej nie jako religijność, ale umiejętność wglądu w siebie, wyrobienie moralności, próba znalezienia własnej drogi życiowej)
Uświadomienie odpowiedzialności za przyrodę
Nauka o problemach trzeciego świata.
Rozwijanie świadomości ekologicznej.
Dążenie do zrównoważonego rozwoju.
Czy zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem?
TAK
NIE
Dla prawidłowego rozwoju dziecka konieczna jest równowaga między czterema sferami rozwoju: intelektualną, fizyczną, emocjonalną i duchową.
W prawidłowym rozwoju dziecka ważne jest, aby rozumiało ono swoje emocje.
Odczuwanie konkurencji jest potrzebne dla prawidłowego rozwoju dziecka.
Bezpośredni kontakt z przyrodą wpływa pozytywnie na rozwój dziecka.
Ważne jest aby dziecko próbowało znaleźć swoją własną drogę życiową.
Edukacja ekologiczna na poziomie duchowym pozwala na ukształtowanie dziecka mądrego, wiedzącego czego chce w życiu.
Bezpośredni kontakt dziecka z przyrodą:
Jakie formy edukacji ekologicznej wykorzystywane są u Pana/Pani rodziny/wspólnoty?
Czy zgodzi się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że: Edukacja ekologiczna to coś więcej niż sama ochrona środowiska. Jest to całokształt działań, kierujący człowieka w stronę przyrody. Celem edukacji ekologicznej jest ukształtowanie człowieka, który posiada równowagę emocjonalną, który próbuje odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania, który kocha i szanuje przyrodę. Człowiek taki powinien być zdrowy na duchu i umyśle, aby potrafił zmieniać świat na lepsze.
Czy dziecko powinno rozwijać podane cechy/wartości:
TAK
NIE
samodzielność
niezależność
empatia
wyrozumiałość
moralność
chęć rywalizacji
twórczość
bezwzględność
wolność
nietolerancja
współdziałanie
zarozumiałość
samoświadomość
wyobraźnia
pewność siebie
kształtowanie własnego "ja"
małostkowość
uległość
Na rozwinięciu których cech/wartości skupia się Pan/Pani?
Jaki jest stosunek Pana/Pani dziecka do edukacji ekologicznej?
CHĘTNIE
NIECHĘTNIE
Bierze udział w dyskusjach.
Bierze udział w pracach domowych.
Poszerza swoje wiadomości na temat edukacji ekologicznej.
Dzieli się nabytą wiedzą z bliskimi i rówieśnikami.
Sam wychodzi z inicjatywą poszerzania swojej wiedzy.
Proszę krótko opisać jak wygląda edukacja ekologiczna w Pana/Pani domu/wspólnocie (kto uczy, jak długo to trwa, gdzie się odbywa, jakie wartości są przekazywane).
Your answer
Proszę zaznaczyć "TAK" lub "NIE".Czy zauważył Pan/Pani któreś z poniższych problemów wśród dzieci i młodzieży?
TAK
NIE
Depresja
Używanie narkotyków
Używanie alkoholu
Zaburzenia emocjonalne
Nieufność
Niesamodzielność
Brak wiary w siebie
Niezaradność
Smutek
Osamotnienie
Brak poczucia sensu i celu życia
Czy któryś z powyższych lub innych problemów zaobserwował Pan/Pani u swojego dziecka? Proszę o krótką odpowiedź.
Your answer
Czy uważa Pan/Pani, że obecny system edukacji potrzebuje zmian?
Jeżeli wyżej zostało zaznaczone "TAK", to proszę zaznaczyć, jakie to miałyby być zmiany.
Proszę o ewentualny komentarz/refleksję odnośnie problemów poruszonych w powyższych pytaniach i w tym miejscu bardzo dziękuję za chęć podzielenia się ze mną swoimi spostrzeżeniami.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms