Formularz zgłoszeniowy mYear - Wrocław 4-6.11.2022
FORMULARZ BYŁ AKTYWNY W DNIACH 1-20 października 2022 r.
OBECNIE PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA NIE SKUTKUJE WPISANIEM NA LISTĘ UCZESTNIKÓW
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail (proszę dokładnie sprawdzić mail, błąd w tym polu uniemożliwiłby nam kontakt) *
Szkoła / uczelnia (pełna nazwa z podaniem miasta/stopnia - jeśli dotyczy) *
Rok nauki (dotyczy uczniów i studentów)
Nauczyciel (dotyczy uczniów, a studentów dobrowolnie)
Zapoznałem/am się z Regulaminem i treścią oświadczenia https://myear.pl/regulamin/


*
Required
Będę uczestnikiem mYear (proszę wybrać jedno):


*
Required
Zapoznałem/am się z Formułą RODO dotyczącą danych osobowych:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679), w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)zwanego dalej RODO

Informujemy, że

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Festiwalu jest  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe: iod@amkl.edu.pl, tel. 71/310 0507;

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a)  art. 6 ust. 1 lit. a  RODO - tj. zgoda Uczestnika Festiwalu;

b) art. 6 ust. 1 lit.f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4.Zgoda być w każdym czasie zmieniona, odwołana poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Złożenie oświadczenia nie ma wpływu na przetwarzanie danych które miało miejsce przed złożeniem oświadczenia

5.W ramach Festiwalu przetwarzane są imię, nazwisko uczestnika, data urodzenia, imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli w wypadku uczestników niepełnoletnich, adres do korespondencji, dane kontaktowe ( adres e-mail, numer telefonu), zdjęcia, materiały audio i video z wizerunkiem Uczestnika.

6. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Festiwalu
i Konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania, realizacji i rozliczenia Festiwalu jak też w okresie zgodnym z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizacji.

7. Uczestnik ma prawo  dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawienia.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego jakim jest PUODO,
w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.

9.Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Festiwalu i Konkursie.*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU. Report Abuse