แบบขึ้นหางานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
ทำงานช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
หมายเลขบัตรประชาชน *
ชื่อ - สกุล *
ระบุคำนำหน้า (นาย/นาง/นางสาว)
วัน / เดือน / ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ - ถนน - ซอย *
หมู่ที่ *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail *
ขณะนี้กำลังศึกษา ชื่อสถานศึกษา *
ระดับชั้น *
ตัวอย่าง ( ม.3/ม.4/ม.5/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
สาขาวิชา *
คณะวิชา *
บัตรประจำนักศึกษาเลขที่ *
มีความประสงคำงานในตำแหน่ง *
ตำแหน่งงาน
อัตราค่าจ้างที่ต้องการ *
ชั่วโมง/วัน/เดือน
ช่วงเวลาที่สามารถทำงานได้ *
ระบุวันและเวลา
(ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลต่อนายจ้างหรือสถานประกอบการเพื่อพิจารณาบรรจุงาน)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy