แบบฟอร์มเสนอทรัพยากรสารสนเทศ (Book Order Request)

แนะนำรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ กรุณาดำเนินการดังนี้ :
1. ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด opac.vru.ac.th ว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
2. กรอกรายละเอียด เช่น ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, และ หมายเลข ISBN เพื่อจะได้จัดหาเล่มได้ตรงกับความต้องการ
**ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ปิยนันท์ ลีละชาต)
โทรภายในหมายเลข. 124 ต่อ 27 มือถือ: 08 7022 8724
หรือ E-mail: piyanan@vru.ac.th
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question