แบบการลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน
คำชี้แจ้ง : 1. กรอกชื่อ - สกุล ห้องของตนเองให้เรียบร้อย
2. กรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อ สำหรับการรับงานแก้ไขผลการเรียน
3. กรอกชื่อรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแบบแก้ไขผลการเรียน สำหรับนักศึกษาที่ต้องการแก้ไขผลการเรียน 0, ม.ส.,
ม.ผ.
4. กรอกชื่อรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแบบ Re-Grade สำหรับนักศึกษาที่ต้องการแก้ไขผลการเรียนแบบ Re-Grade
5. กดส่งข้อมูลมาให้ฝ่ายวิชาการ และรอการติดต่อกลับจากฝ่ายวิชาการ
6. ค่าลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน
- ค่าลงทะเบียนแก้ไข 0 หน่วยกิตละ 200 บาท
- ค่าลงทะเบียนแก้ไข ม.ส. หน่วยกิตละ 100 บาท
- ค่าลงทะเบียนแก้ไข ม.ผ. หน่วยกิตละ 100 บาท
- ค่าลงทะเบียนแก้ไขแบบ Re-Grade ระดับปวช. หน่วยกิตละ 300 บาท
- ค่าลงทะเบียนแก้ไขแบบ Re-Grade ระดับปวส. หน่วยกิตละ 350 บาท
7. หากมีปัญหาการลงทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์ปฐพล คนไว เบอร์ 0951403100
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Payap Technology and Business college. Report Abuse