ENQUISA MONTES VECIÑAIS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  48

  Agora imaxine que vostede pertence a unha comunidade de montes que está formada por 50 veciños. A súa comunidade acaba de recibir unha subvención declarable en virtude da Lei de prevención e defensa contra incendios polo bo estado do monte como consecuencia do esforzo realizado polos propietarios. Estes cartos poden ser empregados libremente por vostedes, é dicir, poden cobralos de xeito individual pero tamén poden reinvestilos na Comunidade de Montes. Da parte que lle corresponde a vostede, ten que decidir libremente canto diñeiro garda no seu peto e canto deixaría (de ser o caso) para un fondo da comunidade de montes. A cantidade que vostede deixe no fondo será empregada en realizar traballos de mantemento do monte co cal se prevé obter uns beneficios que lle reportarán o 40% do total que vostede deixou para ese fondo ( ou investiu) no fondo
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  49. A continuación preséntanselles unhas afirmacións para que vostede valore. Só ten que indicar cunha X o que vostede pensa:

  Axudo a alguén que ten problemas co coche ou tractor (cambiar unha roda, chamar a un mecánico, etc.)
  Prestei un obxecto de valor a un veciño que non coñecía demasiado
  Axudo aos meus veciños cos seus traballos
  Sen que ninguén me diga nada, aviso a un veciño se vexo que o seu ganado, os seus animais se escapan ou corren perigo
  Dalgún xeito, a veces penso que non é xusto que algunhas persoas traballen menos e teñan os mesmos dereitos ca min
  Moitas veces dou cousas e non espero nada a cambio
  Eu colaboro nas tarefas do monte en todo o que podo se os demais tamén colaboran
  Eu colaboro nas tarefas do monte polo meu propio ben
  Please enter one response per row

  INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question