Registračný formulár
2020
Email address *
Meno a priezvisko *
(s kým sa komunikuje pred podujatím)
Telefónne číslo *
(vo formáte +421xxx) (s kým sa komunikuje pred podujatím)
Kontaktná osoba, ktorá bude prítomná na podujatí *
Telefónne číslo na kontaktnú osobu *
ktorá bude prítomná na podujatí (vo formáte +421xxx)
Názov predajného stánku *
Odkaz na web alebo Facebook stránku
Predstavte nám svoju históriu, vašu značku a produkty *
(Tieto informácie budú slúžiť na propagáciu na sociálnych sieťach a na stránke https://vinopodhviezdami.sk)
Fakturačné údaje (firmy / živnosti) *
Názov, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platca DPH)
Rozmer predajného stánku / prívesu / karavanu. Prosíme o zaslanie fotografie predajného stánku na mail gastro@vinopodhviezdami.sk *
V ktorej zóne chcete byť umiestnení?
zóny
V prípade potreby parkovania motorového vozidla pri alebo za stánkom je poplatok 50€. *
Budete mať vlastné sedenie pri stánku? *
(priesor na umiestnenie "sedenia" poskytuje organizátor bezplatne)
Počet osôb v stánku *
Udelenie súhlasu so všeobecnými podmienkami účasti
Clear selection
Týmto dobrovoľne udeľujem svoj súhlas, v zmysle §7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, spoločnosti Karpatská muška s. r. o., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 2, aby vyššie uvedené osobné údaje použila na účely uzatvárania zmlúv a to po dobu nevyhnutnú k ich spracúvaniu. Prehlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov, túto zmenu okamžite oznámim. *
Required
Ďakujeme, s pozdravom váš organizačný tím Víno pod hviezdami.
Po odoslaní formulára Vás budeme informovať, či ste boli úspešne vybraný ako predajca.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.