Отворени данни & Граждани

Основната цел на въпросите е да оценят мнението на граждани за отворените данни и възможността да използват данни, генерирани от различни публични институции.

  1. Доколко сте съгласни ли сте със следните твърдения:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Моля, подредете по важност следните категории публични данни:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question