2019_Formulario de inscrición ás actividades da Rede Eusumo de Espazocoop - Vigo
No marco da programación de actividades da Rede Eusumo: Fomento do Cooperativismo e da Economía Social, para o ano 2019, a Unión de Cooperativas Espazocoop pon en marcha a súa oferta de cursos gratuítos nos Centros da Rede Eusumo e entidades adheridas. Os cursos impártense na modalidade presencial e teñen unha duración de 20 horas lectivas.

Estás cubrindo o formulario de inscrición para os cursos a impartir en Vigo, en diferentes localizacións das que vos iremos confirmando. Imos impartir varios obradoiros que teñen como obxectivo a formación para a difusión e promoción do cooperativismo. A participación nestas actividades é gratuíta. Para poder participar, por favor, completa os datos deste formulario.

Moitas grazas pola túa colaboración.

Convoca e imparte: Unión de Cooperativas Espazocoop. Colaboran: Universidade de Vigo | ECOBAS | Escola Universitaria de Estudos Empresariais-Consellería de Economía, Emprego e Industria - Xunta de Galicia - F.S.E..

Lugares das actividades: Os obradoiros desenvolveranse en diferentes entidades adheridas á Rede Eusumo e vos informaremos con antelación do lugar de realización. Entidades colaboradoras
Universidade de Vigo, Sala 445 da Facultade de Económicas e Administración de Empresas, Campus Universitario As Lagoas - Marcosende, Vigo
CIRAGAL Hernán Cortes 15-Entlo., of 3. 36203, Vigo [Pontevedra]
Escola Universitaria de Estudos Empresariais, aula 22, 2º andar, Campus Torrecedeira, Rúa do Conde de Torrecedeira, 105, Vigo

“Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2019 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de
colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”.

De conformidade coa Lei 3/2018 (LOPD) informamos que os datos de carácter persoal contidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de establecer un sistema de rexistro e custodia dos datos de cada participante dos proxectos cofinanciados polo Fondo Social Europeo aos que pertence esta actuación. A base xurídica deste tratamento é o consentimento expreso e inequívoco, polo que coa súa sinaturada o seu consentimento claro. Os seus datos serán cedidos á Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) a Comisión Europea, así como a Unidade Administradora do Fse coa finalidade de estblecer un sistema de rexistro e custodia, necesarios para un seguimento, avaliación, verificación e auditoria destas acción. Os seus datos conservaranse mentres dure o servizo e período de xustificación do programa. Poderá opoñerse en calquera momento a estes tratamentos, así como exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose, por escrito, xuntando unha fotocopia do seu DNI a ESPAZOCOOP, rúa do Hórreo, 104, baixo esquerda, CP15701, Santiago de Compostela. Ou CEPES C/ Virgen de los Peligros, 3, CP 28013 Madrid
Os seus datos serán cedidos á Consellería de Economía, Emprego e Industria coa finalidade de xustificación das subvencións obtidas para a realización desta actividade e poderán ser cedidos ao Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social ou aos organismos competentes da Unión Europea coa finalidade de xustificación de fondos transferidos, se é o caso.

Nome e Apelidos *
Your answer
DNI *
Your answer
Teléfono de contacto *
Your answer
Correo electrónico de contacto *
Your answer
Sexo *
Required
Data de nacemento *
Por favor, indique a súa data de nacemento con formato día/mes/ano
MM
/
DD
/
YYYY
Enderezo (rúa, número,...) *
Your answer
Localidade *
Your answer
Código postal *
Your answer
Provincia *
Situación laboral *
Vinculación coa Universidade de Vigo *
Vinculación coa Mancomunidade de Vigo *
Nome da empresa (a cubrir só por persoas con emprego)
Your answer
Correo electrónico da empresa (a cubrir só por persoas con emprego)
Your answer
Posto (a cubrir só por persoas con emprego)
Your answer
Obradoiro: Cooperativas de ensino. Unha alternativa de emprego | EU Empresariais ( 20 horas ) *
Obradoiro: Achegándonos ao conflito. Habilidades sociais para a xestión do conflito | CIRAGAL Hernán Cortes 15-Entlo | ( 20 horas ) *
Obradoiro: Elabora o teu plan de empresa cooperativo | EU Empresariais ( 20 horas ) *
Obradoiro: Contabilidade para o emprendemento cooperativo | UVIGO ( 20 horas ) *
Obradoiro: Formación cooperativa para persoas que queren emprender (20 horas) *
Obradoiro: Por que non traballamos en equipo? (20 horas) *
Por que estás interesado/a neste obradoiro? *
Como coñeciches a oferta formativa de Espazocoop? *
ACEPTACIÓN OBRIGA ASISTENCIA Á FORMACIÓN. Ao marcar esta casiña aceptas cumprir coa asistencia como mínimo ao 80% das horas de duración da acción formativa. *
Required
Aviso Protección de datos *
De conformidade coa Lei 3/2018 (LOPD) informamos que os datos de carácter persoal contidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de establecer un sistema de rexistro e custodia dos datos de cada participante dos proxectos cofinanciados polo Fondo Social Europeo aos que pertence esta actuación. A base xurídica deste tratamento é o consentimento expreso e inequívoco, polo que coa súa sinaturada o seu consentimento claro. Os seus datos serán cedidos á Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) a Comisión Europea, así como a Unidade Administradora do Fse coa finalidade de estblecer un sistema de rexistro e custodia, necesarios para un seguimento, avaliación, verificación e auditoria destas acción. Os seus datos conservaranse mentres dure o servizo e período de xustificación do programa. Poderá opoñerse en calquera momento a estes tratamentos, así como exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose, por escrito, xuntando unha fotocopia do seu DNI a ESPAZOCOOP, rúa do Hórreo, 104, baixo esquerda, CP15701, Santiago de Compostela. Ou CEPES C/ Virgen de los Peligros, 3, CP 28013 MadridOs seus datos serán cedidos á Consellería de Economía, Emprego e Industria coa finalidade de xustificación das subvencións obtidas para a realización desta actividade e poderán ser cedidos ao Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social ou aos organismos competentes da Unión Europea coa finalidade de xustificación de fondos transferidos, se é o caso.Acepto as condicións recollidas neste documento e dou a miña conformidade e consentimento as mesmas. Así como a veracidade e exactitude dos datos aportado.
Required
Comentarios
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service