INSCRIPCIÓ NOU SOCI APIMA
Per fer-vos socis només heu d'emplenar aquest formulari i llavors lliurar el formulari SEPA degudament emplenat a Gestió 2000. Podeu descarregar el formulari aquí: https://drive.google.com/file/d/1XSpCgO3H39sHZAs47eCrwFdSkxVfYXch/view
Nom i llinatges del pare *
DNI del pare *
Nom i llinatges de la mare *
DNI de la mare *
Domicili familiar *
Telèfons de contacte *
Adreça electrònica *
Nom i llinatges de l'alumne/a (1) *
Data de naixement de l'alumne/a (1) *
MM
/
DD
/
YYYY
Nom i llinatges de l'alumne/a (2)
Data de naixement de l'alumne/a (2)
MM
/
DD
/
YYYY
Nom i llinatges de l'alumne/a (3)
Data de naixement de l'alumne/a (3)
MM
/
DD
/
YYYY
Nota legal
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades i els del seu fill/a o tutelat/a seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC INSP. DR. COMAS CAMPS D'ALAIOR amb CIF G07079809 i domicili social situat a AV. VERGE DEL TORO, 84 07730 ALAIOR (ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Para aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ASSOCIACIÓ DE PARES i MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC INSP. DR. COMAS CAMPS D'ALAIOR té previst realitzar:
⋅ Finalitat: Captació, registre i tractament de dades dels participants per gestionar la inscripció i la participació a les activitats organitzades per l'entitat
⋅ Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada.
⋅ Base legítima: El consentiment de l'interessat.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: apadoctorcomas@gmail.com.
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC INSP. DR. COMAS CAMPS D'ALAIOR informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per el tractament de les dades de les finalitats esmentades anteriorment.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy