Ankieta - dojrzałość procesowa szpitali
Autorka ankiety:
dr Beata Detyna
pełnomocnik Rektora ds. współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Członek Klubu Polskie Forum ISO 9000

Szanowni Państwo!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie formularza ankietowego, którego celem jest ocena poziomu dojrzałości procesowej uczestniczących w badaniu szpitali. Prowadzone badania mają związek z przygotowywaną monografią habilitacyjną pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych. Wnioski z badań, dotyczące m.in. kluczowych procesów wpływających na jakość usług medycznych zostaną Państwu udostępnione (przesłane w wersji elektronicznej - bezpłatnie).
Ankieta składa się z 41 pytań, w tym siedem początkowych stanowi tzw. metryczkę i dotyczy podstawowych informacji o szpitalu. W celu właściwej identyfikacji uczestniczących w badaniu szpitali proszę o podanie w formularzu nazwy placówki, która nie zostanie ujawniona w planowanej publikacji. Autorka zobowiązuje się do przestrzegania poufności udostępnionych danych. Sposób odpowiedzi na poszczególne pytania wskazany jest przy każdym z nich.
1. Nazwa szpitala: *
Your answer
2. Forma własności szpitala:
3. Województwo w jakim znajduje się szpital:
4. Czy placówka należy do sieci szpitali?
5. Poziom szpitala:
6. Kategoria szpitala:
7. Jakie szpital posiada certyfikaty? Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.
8. Procesy doskonalenia systemu zarządzania jakością - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Tak
Częściowo
Nie
Czy procesy są planowane?
Czy zapewniono zasoby?
Czy przydzielono odpowiedzialności?
Czy organizowane są szkolenia?
Czy zidentyfikowano i zaangażowano odpowiednich interesariuszy?
Czy procesy są monitorowane i kontrolowane?
Czy przebieg procesów przeglądany jest z kierownictwem?
Czy przeprowadzana jest ewaluacja wdrożonych procesów?
Czy procesy są zdefiniowane i opisane?
Czy gromadzone są informacje na temat doskonalenia procesów?
Czy wyznaczono ilościowe cele dla procesów?
Czy zapewnione jest ciągłe doskonalenie procesów?
Czy usuwane są podstawowe przyczyny problemów?
9. Procesy zarządzania ogólnego - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Tak
Częściowo
Nie
Czy procesy są planowane?
Czy zapewniono zasoby?
Czy przydzielono odpowiedzialności?
Czy organizowane są szkolenia?
Czy zidentyfikowano i zaangażowano odpowiednich interesariuszy?
Czy procesy są monitorowane i kontrolowane?
Czy przebieg procesów przeglądany jest z kierownictwem?
Czy przeprowadzana jest ewaluacja wdrożonych procesów?
Czy procesy są zdefiniowane i opisane?
Czy gromadzone są informacje na temat doskonalenia procesów?
Czy wyznaczono ilościowe cele dla procesów?
Czy zapewnione jest ciągłe doskonalenie procesów?
Czy usuwane są podstawowe przyczyny problemów?
10. Procesy zarządzania zasobami finansowymi - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Tak
Częściowo
Nie
Czy procesy są planowane?
Czy zapewniono zasoby?
Czy przydzielono odpowiedzialności?
Czy organizowane są szkolenia?
Czy zidentyfikowano i zaangażowano odpowiednich interesariuszy?
Czy procesy są monitorowane i kontrolowane?
Czy przebieg procesów przeglądany jest z kierownictwem?
Czy przeprowadzana jest ewaluacja wdrożonych procesów?
Czy procesy są zdefiniowane i opisane?
Czy gromadzone są informacje na temat doskonalenia procesów?
Czy wyznaczono ilościowe cele dla procesów?
Czy zapewnione jest ciągłe doskonalenie procesów?
Czy usuwane są podstawowe przyczyny problemów?
11. Procesy świadczenia usług medycznych - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Tak
Częściowo
NIe
Czy procesy są planowane?
Czy zapewniono zasoby?
Czy przydzielono odpowiedzialności?
Czy organizowane są szkolenia?
Czy zidentyfikowano i zaangażowano odpowiednich interesariuszy?
Czy procesy są monitorowane i kontrolowane?
Czy przebieg procesów przeglądany jest z kierownictwem?
Czy przeprowadzana jest ewaluacja wdrożonych procesów?
Czy procesy są zdefiniowane i opisane?
Czy gromadzone są informacje na temat doskonalenia procesów?
Czy wyznaczono ilościowe cele dla procesów?
Czy zapewnione jest ciągłe doskonalenie procesów?
Czy usuwane są podstawowe przyczyny problemów?
12. Procesy diagnostyki medycznej - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Tak
Częściowo
Nie
Czy procesy są planowane?
Czy zapewniono zasoby?
Czy przydzielono odpowiedzialności?
Czy organizowane są szkolenia?
Czy zidentyfikowano i zaangażowano odpowiednich interesariuszy?
Czy procesy są monitorowane i kontrolowane?
Czy przebieg procesów przeglądany jest z kierownictwem?
Czy przeprowadzana jest ewaluacja wdrożonych procesów?
Czy procesy są zdefiniowane i opisane?
Czy gromadzone są informacje na temat doskonalenia procesów?
Czy wyznaczono ilościowe cele dla procesów?
Czy zapewnione jest ciągłe doskonalenie procesów?
Czy usuwane są podstawowe przyczyny problemów?
13. Procesy nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Tak
Częściowo
Nie
Czy procesy są planowane?
Czy zapewniono zasoby?
Czy przydzielono odpowiedzialności?
Czy organizowane są szkolenia?
Czy zidentyfikowano i zaangażowano odpowiednich interesariuszy?
Czy procesy są monitorowane i kontrolowane?
Czy przebieg procesów przeglądany jest z kierownictwem?
Czy przeprowadzana jest ewaluacja wdrożonych procesów?
Czy procesy są zdefiniowane i opisane?
Czy gromadzone są informacje na temat doskonalenia procesów?
Czy wyznaczono ilościowe cele dla procesów?
Czy zapewnione jest ciągłe doskonalenie procesów?
Czy usuwane są podstawowe przyczyny problemów?
14. Procesy nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Tak
Częściowo
Nie
Czy procesy są planowane?
Czy zapewniono zasoby?
Czy przydzielono odpowiedzialności?
Czy organizowane są szkolenia?
Czy zidentyfikowano i zaangażowano odpowiednich interesariuszy?
Czy procesy są monitorowane i kontrolowane?
Czy przebieg procesów przeglądany jest z kierownictwem?
Czy procesy są zdefiniowane i opisane?
Czy gromadzone są informacje na temat doskonalenia procesów?
Czy wyznaczono ilościowe cele dla procesów?
Czy zapewnione jest ciągłe doskonalenie procesów?
Czy usuwane są podstawowe przyczyny problemów?
15. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Tak
Częściowo
Nie
Czy procesy są planowane?
Czy zapewniono zasoby?
Czy przydzielono odpowiedzialności?
Czy organizowane są szkolenia?
Czy zidentyfikowano i zaangażowano odpowiednich interesariuszy?
Czy procesy są monitorowane i kontrolowane?
Czy przebieg procesów przeglądany jest z kierownictwem?
Czy przeprowadzana jest ewaluacja wdrożonych procesów?
Czy procesy są zdefiniowane i opisane?
Czy gromadzone są informacje na temat doskonalenia procesów?
Czy wyznaczono ilościowe cele dla procesów?
Czy zapewnione jest ciągłe doskonalenie procesów?
Czy usuwane są podstawowe przyczyny problemów?
16. Procesy zarządzania infrastrukturą - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Tak
Częściowo
Nie
Czy procesy są planowane?
Czy zapewniono zasoby?
Czy przydzielono odpowiedzialności?
Czy organizowane są szkolenia?
Czy zidentyfikowano i zaangażowano odpowiednich interesariuszy?
Czy procesy są monitorowane i kontrolowane?
Czy przebieg procesów przeglądany jest z kierownictwem?
Czy przeprowadzana jest ewaluacja wdrożonych procesów?
Czy procesy są zdefiniowane i opisane?
Czy gromadzone są informacje na temat doskonalenia procesów?
Czy wyznaczono ilościowe cele dla procesów?
Czy zapewnione jest ciągłe doskonalenie procesów?
Czy usuwane są podstawowe przyczyny problemów?