Kyläpalvelukysely - Omalta kylältä Hämeessä
hyvä yhdistystoimija, kyläaktiivi,

Tällä kyselyllä haluamme selvittää kyläpalvelujen tilannetta Kanta-Hämeessä sekä yhdistysten kiinnostusta niiden kehittämiseen. Hämeen Kylät ry:llä on käynnissä Omalta kylältä Hämeessä -hanke, joka auttaa uudenlaisten palveluratkaisujen käynnistämisessä.

Hankkeen tukea on vielä saatavilla vuoden ajan. Tuki tarkoittaa mm. maksutonta kyläasiamiehen asiantuntija-apua tai pientä rahallista tukea käynnistämiskustannuksiin kuten markkinointiin.

Nyt teemme väliarviointia. Toivomme, että voisit vastata tähän kyselyyn, jotta voimme suunnata Hämeen Kylät ry:n ja hankkeittemme toimintaa sinne missä on tarvetta.

Lisätietoja kyläasiamies Elina Leppänen, Hämeen Kylät ry /Omalta kylältä Hämeessä -hanke
puh. 0400 944 868 tai kylaasiamieshame@gmail.com

1. Kylä/ asuinalue /alue
Your answer
2. Yhdistyksen nimi
Your answer
3. Mitä kyläpalveluja toimii kylällänne tai asuinalueellanne
4. Onko kylällänne tai asuinalueellanne käynnistetty uusi kyläpalvelu tai toiminta viimeisen kahden vuoden aikana?
5. Minkä kyläpalvelun tai uusia toimintoja olette käynnistäneet tai on käynnistynyt yhteistyössä kylällänne tai asuinalueellanne viimeisen 2 vuoden aikana? Kyläpalvelun tai uuden toiminnan nimi /nimet
Your answer
6. Kerro tarkemmin kyläpalvelusta (jos niitä on useita valitse se, mikä on uusi tai erityinen)
Your answer
7. Arvioin, että käyttäjät ovat tyytyväisiä tähän kyläpalveluun 1--- 5
Erittäin tyytymättömiä
Erittäin tyytyväisiä
8. Arvioin, että järjestäjät, talkoolaiset ja yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä kyläpalveluun
Erittäin tyytymättömiä
Erittäin tyytyväisiä
9. Mitkä väittämät pitävät paikkansa kyläpalvelunne osalta
10. Kehu kyläpalveluanne ja sen toteutusta
Your answer
11. Mikä mättää tai on hankalaa kyläpalvelussanne?
Your answer
12. Arvioi Omalta kylältä Hämeessä-hankkeen tukitoimien merkitystä kyläpalvelujenne ja toimintanne osalta
ei lainkaan
vähän
jonkin verran
tärkeä
erittäin tärkeä
Hanke on tuonut kyläpalveluja esille
Tarjonnut ideoita ja esimerkkejä muilta kyliltä
Hanke on innostanut tai kannustanut
Hankkeelta saatu tukea käynnistysvaiheessa
Hankkeelta saatu tukea kyläpalvelun toteutusvaiheessa
Hankkeelta saatu tukea arviointiin
Tilaisuuksien vetoapua
Kyläläisten tai käyttäjien osallistamiseen liittyvää apua
Tilaisuuksia tutustua toisten kylien toimijoihin, kokemustenvaihtoa
Rahallista tukea kyläpalvelun käynnistämiseen
Tietoa hankerahoituksista
Käyttäjä- tai palautekyselyn tekemistä
Kyläpalvelun mallinnusapua
Kyläpalvelun lyhyen liiketoimintasuunnitelman tekeminen kanssanne
Vapaaehtoisten tai talkoolaisten tehtävien määrittelyyn liittyvää apua
Markkinointiapua
TriPla-hankkeen kautta työkokeilijan ja/tai työntekijän ja tähän liittyvää tukea
12. Mitä tukea toivotte jatkossa Hämeen Kylät ry:ltä ja Omalta kylältä Hämeessä -hankkeelta?
Your answer
Vastaajan nimi, sähköposti tai puhelin (vapaaehtoinen)
Your answer
Toivon, että kyläasiamies ottaa minuun yhteyttä
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service