Přirozená čísla - DÚ
1) Doplň číselnou řadu 3; 6; 12; 24; XX
1 point
2) Doplň číselnou řadu 1; 2; 3; 5; 8; XX
1 point
3) Kolik přirozených čísel splňuje podmínku 0 < x < 4
1 point
4) Vyber správnou odpověď: Vyber čísla vyhovující podmínce 20 ≤ x ≤ 25 ,ale pouze sudá!
1 point
5) Z kolika číslic je utvořeno číslo 40 miliónů
1 point
6) Kolik číslic lze sestavit ze dvou čísel 1 a 3. (číslice se číslech mohou opakovat)
1 point
7) Sestav největší možné čtyřciferné číslo z číslic 3, 8, 4, 8
1 point
8) Sestav nejmenší možné čtyřciferné číslo z číslic 2, 0, 5, 1
1 point
9) Zaokrouhli číslo 26 954 na stovky
1 point
10) Myslím si číslo, když ho vynásobím sedmi, dostanu číslo 54. Jaké číslo si myslím?
1 point
11) Myslím si číslo, když ho vydělím šesti, a odečtu 7, dostanu číslo 13. Jaké číslo si myslím?
1 point
12) Jaké číslo je větší než 250 a menší než 261 a zároveň má na místě jednotek číslici 2
1 point
13) Vypočítej: 41 608 : 8
1 point
14) Vypočítej: 584 575 : 67
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service