ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулахад Таны санал маш чухал учраас асуулт бүрийг үнэлэн, зөвхөн 1 хариултыг сонгоно уу
Хамтран ажилласанд баярлалаа
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтны мэдээлэл
Хүйс
Нас
Эмнэлэг, кабинет, тасаг, нэгжийн нэр:
Тухайн байгууллагад ажилласан жил
Таны одоо хашиж буй албан тушаал
Нэг. Дэмжлэгт удирдлага
Байгууллагын захирал /дарга/-ын удирдах арга барил
Тасаг, нэгжийн даргын удирдах арга барил, чадварлаг байдал
Удирдлагын манлайлал, үлгэр дууриалал
Шийдвэр гаргалтад хамт олны оролцоо
Шийдвэр гаргалтад Үйлдвэрчний эвлэлийн оролцоо
Шагнал, урамшууллын тогтолцооны ил тод, шударга байдал
Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын ил тод байдал
Санхүүгийн ил тод байдал
Хүний нөөцийн гадаад сургалтын ил тод байдал
Ажлын нэмэгдэл хөлс олголт
Мөнгөн бус тусламж, нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлэлт
Тасралтгүй суралцагч байгууллага байх тогтолцоо
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний шударга зарчим
Шинэ санаа, санаачилгыг дэмжих, нэвтрүүлэх байдал
Удирдлагадаа санал, бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж
Ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах үйл ажиллагаа
Байгууллагын захирал /дарга/-ын ёс зүй
Шууд удирдлага / тасаг, нэгж/-ын ёс зүй
Багаар ажиллах чадвар
Хоёр. Хүний нөөцийн хөгжих боломж
Мэдлэг, мэргэшлээ дээшлүүлэх, ашиглах боломж
Мэргэжлийн болон эрдмийн зэрэг хамгаалах боломж
Шинэ санаа, дэвшилтэт арга, аргачлал нэвтрүүлэх боломж
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх, үр дүнг ашиглах боломж
Гурав. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, үйлчилгээний соёл
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй
Эмчийн угтах, мэндлэх, найрсаг харилцаа, үйлчлэх соёл
Эмчийн сонсох, зөвөлгөө өгөх ур чадвар
Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний сонсох, зөвөлгөө өгөх ур чадвар
Асаргаа, үйлчилгээний ажилтны угтах, мэндлэх, найрсаг харилцаа, үйлчлэх соёл
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний бие биенээ хүндэтгэх ур чадвар
Хамт олны харилцаа, эв нэгдэл
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтны хувцаслалт, энгэрийн тэмдэг, хувийн соёл
Үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалах боломж
Дөрөв. Байгууллагын соёл
Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийг ажилтан бүр мэддэг, хэрэгжилтийг хангаж ажилладаг
Угтах, мэндлэх, хүндлэх, үйлчлэх соёл
Бүртгэх, лавлагаа мэдээлэл өгөх соёл
Байгууллагын дотоод орчны соёл, тав тух
Байгууллагын гадаад орчны тохижилт
Хүнд өвчтөн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
Байгууллагын хөгжил, үйл ажиллгааны маркетинг
Байгууллагын соёлын бусдаас ялгарах давуу тал, дүр төрх (имидж)
Байгууллагын үйлчилгээний соёлын дэг журам, зарчим
Байгууллагаараа бахархах сэтгэл
Тав. Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал
Тусламж, үйлчилгээний стандартын мөрдөж ажиллах боломж
Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах боломж
Яаралтай тусламжийн чанар, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах боломж
Асаргаа, сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах боломж
Тусламж, үйлчилгээний алдаа, эрсдэлгүй ажиллах боломж
Ажлын хариуцлага, шуурхай байдал
Оношилгоо, эмчилгээнд шинэ технологи, нэр төрөл нэмэгдсэн байдал
Зургаа. Ажлын байрны аюулгүй, дэмжлэгт орчин
Эмнэлгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал
Ажлын байрны тав тух, агааржуулалт, тохижилт
Ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн хангамж, хамгаалал
Ажиллагсдын хоолны газрын эрүүл ахуй, тохижилт, үйлчилгээ
Ажлын байрны чийрэгжилт, алжаал тайлах нөхцөл
Ерөнхий сэтгэл ханамж
Та байгууллагаасаа ямар дэмжлэг, хэрэгцээг хүсч байна вэ?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms