แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากร ต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบสอบถามนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร เกี่ยวกับการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคลากร โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ไม่มีชื่อ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy