Formulari d'inscripció al curs 20/21
Les vostres dades personals s'incorporaran en els fitxers de PsicoAction únicament per a la finalitat de consulta, emissió de factures i gestió del servei contractat. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a info.psicoaction@gmail.com

Nom i cognoms de l'alumne *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Telèfon de l'alumne
E-mail de l'alumne
Escola / Institut / Universitat *
Curs *
Tutor/a escolar
Nom mare
Telèfon mare
E-mail mare
Nom pare
Telèfon pare
E-mail pare
Observacions
Tipologia de classe
Preferències de dies i hores de classes
Com ens has conegut?
Clear selection
PROTECCIÓ DE DADES
PsicoAction disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer els serveis tant a Internet, a través de la pàgina web i
xarxes socials, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics, etc.). Amb aquestes eines
s’informa i es fa difusió de les activitats pròpies del centre. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip dirigent del centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals o les pròpies persones en cas que siguin majors d'edat poder publicar fotografies on apareguin els menors.
(Majors d'edat) - D'acord amb la llei orgànica 1/1982, autoritzo a PsicoAction el dret i permís per a captar, enregistrar, utilitzar i publicar imatges de mi o en les quals jo estigui inclòs.
Clear selection
(Menors d'edat) D'acord amb la llei orgànica 1/1982 i com a tutor legal de l'alumne, autoritzo a PsicoAction el dret i permís per a captar, enregistrar, utilitzar i publicar imatges del meu fill/a o en les quals estigui inclòs/a.
Clear selection
(Menors d'edat) Com a tutor legal de l'alumne, autoritzo que el meu fill/a marxi sol/a de PsicoAction un cop finalitzades les classes.
Clear selection
NORMATIVA
- Només s'atendrà a mares/pares amb cita prèvia.
- El màxim d'alumnes per classe és de quatre, amb un curs de diferència com a màxim.
- PsicoAction es reserva el dret de canviar el professorat segons les necessitats del centre.
- Els dies de festa queden marcats pel calendari escolar de Ripollet.
- L'import del curs està dividit en pagaments mensuals de setembre a juny. No s'imparteixen classes per hores.
- L'import de la matrícula no es torna. Aquells alumnes que tornin a matricular-se després d'haver-se donat de baixa hauran de tornar a abonar-lo.
- Les mensualitats es cobraran durant la primera setmana de cada mes. Els rebuts rebutjats pel banc s'hauran d'abonar en efectiu, juntament amb l'import corresponent a la comissió per devolució del banc.
- Les baixes s'hauran de comunicar abans del dia 20 del mes anterior per tal de poder cancelar el pagament.

Continuar amb el procés d'inscripció implica conèixer i acceptar la normativa de PsicoAction.
Mètode de pagament *
Rebut domiciliat
En cas de voler domiciliar el rebut, necessitem la següent informació sobre la persona que realitzarà el pagament.
Titular del compte bancari
DNI
Domicili
IBAN
Data de la signatura
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy