Doktorantams

Gerbiami EDUKOLOGIJOS KRYPTIES DOKTORANTAI,
Šios apklausos tikslas yra sužinoti Jūsų nuomonę apie doktorantūros studijų kokybę. Apklausos rezultatai sudarys prielaidas tobulinti doktorantūros studijas ir geriau organizuoti konsorciumo universitetų darbą. Apklausos rezultatai Komiteto nariams bus pateikti apibendrinti.Anketos pildymas užtruks 10min. Dėkojame už Jūsų laiką ir mintis, nes jos labai svarbios studijų kokybės gerinimui.

  Antra dalis

  Keletas klausimų apie Jus:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Kiti klausimai

  Parengti ir publikuoti mažiausiai 2 straipsnius leidiniuose (iš jų vienas straipsnis - paremtas teoriniais, kitas straipsnis - empiriniais duomenimis), kurie registruoti MT referuojamose duomenų bazėse
  Dalyvauti bent 2 mokslinėse konferencijose ir skaityti parnešimus disertacinio tyrimo tematikoje
  Dalyvauti bent vienoje mokslo ir/ar studijų stažuotėje užsienyje
  Parengti ir pateikti Jungtinės edukologijos doktorantūros komisijos svarstymui daktaro disertaciją, parengtą pagal numatytą turinio ir struktūros aprašą
  Please enter one response per row
  Parengti ir publikuoti mažiausiai 2 straipsnius leidiniuose (iš jų vienas straipsnis - paremtas teoriniais, kitas straipsnis - empiriniais duomenimis), kurie registruoti MT referuojamose duomenų bazėse
  Dalyvauti bent 2 mokslinėse konferencijose ir skaityti parnešimus disertacinio tyrimo tematikoje
  Dalyvauti bent vienoje mokslo ir/ar studijų stažuotėje užsienyje
  Parengti ir pateikti Jungtinės edukologijos doktorantūros komisijos svarstymui daktaro disertaciją, parengtą pagal numatytą turinio ir struktūros aprašą
  Please enter one response per row
  Studijuoju tik pirmame kurse ir dar nesu surinkęs(usi) pakankamai medžiagos, kurią galėčiau apibendrinti ir parengti straipsnį profesinei spaudai ar pranešimą konferencijai
  Trūksta asmeninio intereso gilinimuisi į pasirinktą temą/problemą.
  Ryšio tarp teorinių tyrimų ir tyrimo (teorinio ir empirinio) rezultatų pritaikomumo numatymo stoka
  Trūko diskusijų su dėstytojų komanda
  Dalyvauti stažuotėje užsienyje užsienio universitete ar kitoje institucijoje, kurioje geriausios sąlygos gilintis į tyrinėjamą klausimą man trukdo nepakankamas užsienio kalbos mokėjimas
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Analizuoti savo mokslinę ir pedagoginę veiklą, plėtoti kompetencijas bei asmeninę karjerą;
  Vertinti ir interpretuoti pasirinktus švietimo reiškinius ir problemas teorijos bei kitų tyrimų kontekste;
  Pritaikyti kitų mokslų pasiekimus švietimo tyrimuose
  Vertinti švietimo reiškinius veiklos pasaulio kontekste;
  Vertinti aukštojo mokslo reiškinius ir problemas didaktikos požiūriu
  Suplanuoti ir atlikti kokybinį ir kiekybinį švietimo tyrimą;
  Atlikti tyrimo rezultatų apiforminimą bei sklaidą;
  Taikyti statistiką edukologijos moksliniuose tyrimuose;
  Parengti ir atlikti mokslo projektą švietimo tobulinimui.
  Please enter one response per row
  Analizuoti savo mokslinę ir pedagoginę veiklą, plėtoti kompetencijas bei asmeninę karjerą;
  Vertinti ir interpretuoti pasirinktus švietimo reiškinius ir problemas teorijos bei kitų tyrimų kontekste;
  Pritaikyti kitų mokslų pasiekimus švietimo tyrimuose
  Vertinti švietimo reiškinius veiklos pasaulio kontekste;
  Vertinti aukštojo mokslo reiškinius ir problemas didaktikos požiūriu
  Suplanuoti ir atlikti kokybinį ir kiekybinį švietimo tyrimą;
  Atlikti tyrimo rezultatų apiforminimą bei sklaidą;
  Taikyti statistiką edukologijos moksliniuose tyrimuose;
  Parengti ir atlikti mokslo projektą švietimo tobulinimui.
  Please enter one response per row
  Pasirinktos edukologinio tyrimo temos ir objekto neapibrėžtumas
  Asmeninio intereso savo tyrimų tema stoka
  Ryšio tarp teorinių tyrimų ir tyrimo (teorinio ir empirinio) rezultatų pritaikomumo numatymo stoka
  Diskusijų su dėstytojų komanda stoka
  Diskusijų su bendramoksliais stoka
  Išorinės priežastys (šeimyninės aplinkybės, profesinių įsipareigojimų našta ir pan.)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Modulių studijos turi prasidėti nuo pirmojo semestro
  Tik du moduliai turi būti studijuojami viename semestre
  Studijų modulių užduočių kiekis turi būti mažinamas, tai yra atitikti kreditų raišką valandomis
  Studijų modulių užduotys turi apimti visų modulį dėstančių dėstytojų idėjas
  Studijų modulių užduočių kiekis turi būti didinamas
  Kiekvienas modulį dėstantis mokslininkas dėstytojas turi pateikti savas užduotis
  Skiriamos užduotys turi būti prasmingos ir reikalingos mokslininko kompetencijų ugdymuisi.
  Studijų moduliai turi atitikti edukologijos mokslo specifiką.
  Kai kurie studijų moduliai turi būti orientuoti į bendresnę socialinių mokslų sritį, specialiai neakcentuojant vien edukologijos
  Dėstymo lygis turi būti kokybiškesnis
  Modulių dėstymas turi skatinti doktoranto kūrybiškumą
  Bent vienas modulis turi būti dėstomas tik anglų ar kita užsienio kalba
  Moduliai turi būti dėstomi intensyviais ciklais
  Bent vieną modulį turi dėstyti užsienio universiteto dėstytojas
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Universitetų (VDU, KU, VU, MRU, AU) bendradarbiavimas
  Darbas viename dalyke su dviem-trimis dėstytojais
  Doktorantūros komiteto parama
  Dėstytojų jų dalykinė kompetencija
  Dėstytojų didaktinė kompetencija
  Disertacijos vadovo metodologinė parama ir bendradarbiavimas
  Disertacijos vadovo organizacinė parama ir bendradarbiavimas
  Nuotolinių studijų taikymas
  Tarptautiškumas
  Doktorantų bendradarbiavimas
  Please enter one response per row
  This is a required question