[SV] ĐĂNG KÝ PHẦN THI TRỰC TUYẾN CÁ NHÂN - HỘI THI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC“SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI” LẦN IX – NĂM 2020
Đã hết hạn đăng ký Phần thi trực tuyến cá nhân cho các bạn sinh viên viên không phải trường ĐH KHTN. Các bạn sinh viên trường ĐH KHTN có thể theo dõi các bài viết tiếp theo trên Fanpage https://www.facebook.com/CongdantreKHTN/ để tham gia phần thi trực tuyến cá nhân.
Cảm ơn các bạn !
This form was created inside of Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Report Abuse