นักท่องเที่ยว - ผลของโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ที่มีต่อการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19
ทางโครงการได้มีการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 15 ท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. คุณปรียานันท์ ธนะสุขบูรณ์
2. คุณรมิตา สามบุญเรือง
3. คุณมานพ จำปาทิพย์
4. คุณชลิตา โทร 088xxx6740
5. คุณกชกร เมธาวี
6. คุณวศิน กปิลกาญจน์
7. คุณคเณศณัฏฐ์ กรศิรินิชาสกุล
8. คุณฐานิดา อุทินทุ
9. คุณกรกต ศานตินานนท์
10. คุณกัมพล อินทชัย
11. คุณนิรันดร ปู่ห้วยพระ
12. คุณณฐา สมุติรัมย์
13. คุณธัญญารัตน์ อนุตรวิรามกุล
14. คุณธิดาทิพย์ สังข์ทอง
15. คุณศิริพร อักษรกูล

ทางผู้วิจัยจะได้ติดต่อกลับทุกท่านเพื่อยืนยันการจัดส่งของที่ระลึกให้ในลำดับต่อไปค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
ผู้วิจัย

**ข้อความเดิม**
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 และโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

ทางโครงการจะมีการสุ่มมอบของที่ระลึกแด่ผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล โดยจะประกาศผู้โชคดีในวันที่ 29 มกราคม 2564 ในหน้านี้ รบกวนผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลชื่อ และที่อยู่ ในส่วนท้ายของแบบสอบถาม เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดส่งของที่ระลึกในลำดับต่อไป

ขอบพระคุณค่ะ
เพศ *
อายุ *
ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy