[Registration] CIRCO Track #8 : การอบรมออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) รุ่นที่ 8 "Textiles & Apparel"
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร CIRCO: Creating Business Through Circular Design รุ่นที่ 8 ในเส้นทางธุรกิจ “สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles & Apparel)”  หลักสูตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม เรียนรู้ผ่านการทดลองคิด ทดลองทำร่วมกัน(Workshop) กับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหมุนเวียนและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

หลักสูตร CIRCO รุ่นที่ 8 เหมาะสำหรับใคร?
- ธุรกิจที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรม “สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles & Apparel)” ที่สนใจสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- ในแต่ละรุ่น จะเปิดรับเพียง 10 ธุรกิจ โดยแต่ละธุรกิจสามารถส่งตัวแทนมาร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย

1) ผู้ร่วมอบรมหลัก 1 ท่าน ที่ดูแลเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ (business & product development) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร (*จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง)
2) ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

- - - -
ตารางการสอนสด (Live Class) ทั้งหมด 6 ครั้ง ตลอดหลักสูตรในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ได้แก่

Orientation : วันพุธที่ 15 มิ.ย.  เวลา 9.30-12.30 น.
Session 1 : วันพุธที่ 22 มิ.ย. เวลา 9.30-12.30 น.
Session 2 : วันพุธที่ 29 มิ.ย. เวลา 9.30-12.30 น.
Session 3 : วันอังคารที่ 12 ก.ค. เวลา 9.30-12.30 น.
Session 4 : วันพุธที่ 20 ก.ค. เวลา 9.30-12.30 น.
Session 5 : วันพุธที่ 27 ก.ค. เวลา 9.30-12.30 น.

โดยอบรมผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย

หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 2565
**ประกาศรายชื่อ 10 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์ ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565

หมายเหตุ : การอบรมหลักสูตร CIRCO มีมูลค่า 30,000 บาท/บริษัท
ซึ่งปัจจุบันโครงการละเว้นค่าใช้จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับบริษัทที่ได้รับคัดเลือก

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1lz0j52LfeDsjEkKcU0toDiBoOlnU7lWN/view?usp=sharing

คำถามที่พบบ่อย  (FAQ) : https://drive.google.com/file/d/1sFcoHPJZ69ialOo7LDcD8xSt3niKjaCo/view?usp=sharing

- - - -

 เกณฑ์การคัดเลือก (Selection Criteria)

1. สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกครั้ง (Time Commitment) : การอบรมนี้ไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่หากผู้อบรมหลักไม่สามารถเข้าร่วมเรียนได้ครบทุกครั้ง ทางโครงการจำเป็นคิดค่าปรับ 10,000 บาท/ บริษัท เพื่อรักษาสิทธิ์ของบริษัทอื่นๆที่สนใจเรียน แต่ไม่ได้รับเลือก

2. มีบทบาทหลักในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ในองค์กร (High level of involvement with the design & development process) : ผู้อบรมควรมีบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร (เช่น ทีมพัฒนาธุรกิจ, ทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, นักวางแผนกลยุทธ์, ทีมวิจัยกลุ่มลูกค้า, ทีมเทคโนโลยี เป็นต้น)

3. เข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เสถียรและสามารถเปิดกล้องระหว่างเรียนได้ (Stable internet connection & a camera) : ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับวิทยากร ดังนั้นอินเตอร์เน็ตที่เสถียรจึงจำเป็นสำหรับการเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

4. ความตั้งใจส่วนบุคคล (Personal conviction) : มีความตั้งใจจริงและมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนำกระบวนการออกแบบหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของท่าน

5. มีไอเดียหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Product Case) ที่สนใจปรับเปลี่ยนเป็น Circular : เลือกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของท่าน เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียน พร้อมเตรียมนำเสนอและแลกเปลี่ยนในกลุ่มตลอดการฝึกอบรม

*การอบรม CIRCO ไม่เหมาะกับทีม CSR หรืองานสื่อสารองค์กร ที่มองหาตัวช่วยเรื่องการจัดการขยะที่ปลายทาง เนื่องจากการอบรมนี้ ธุรกิจจะได้เรียนรู้วิธีคิดและขั้นตอนในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Circular Business model) ให้กับแก่นของธุรกิจหลัก (Core business) ไปจนถึงการออกแบบเส้นทางการดำเนินงานหลังจากจบการอบรม โดยเน้นที่การค้นหาวิธีลดการสูญเสียทรัพยากร/พลังงาน/วัสดุตั้งแต่ต้นทาง และแปรเปลี่ยนให้เกิดคุณค่าสูงสุดตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

ทั้งนี้ทางโครงการมองหาองค์กร บริษัทและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการนำแผนงานที่ได้จากการอบรม ไปริเริ่มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจขององค์กรได้จริง หลังจบโครงการ

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณดลฌา วงษาจันทร์ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร.097-293-5556
อีเมล์ Dollacha@globalcompact-th.com
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Global Compact Network Thailand. Report Abuse