Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Marketing Terytorialny, czyli jak wykreować miejsce w teorii i praktyce.”

  Organizatorzy:

  Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe Marketingu

  Termin:

  24-25 listopada 2014 r. godz. 9:00

  Gdzie:

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, sala 236A (II piętro)

  Temat:

  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych zagadnień związanych z marketingiem terytorialnym i jego wpływem na rozwój miejsc, w szczególności miast. Celem konferencji jest prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów oraz nowych tendencji w marketingu terytorialnym, problematyki planowania i zarządzania marketingowego markami miast i turystyki metropolitalnej, PR w mieście, a także wymiana doświadczeń i wyników badań. Dodatkowo konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom praktycznego zmierzenia się z problematyką marketingu terytorialnego w mieście poprzez udział w warsztatach.

  Obszary tematyczne konferencji:

  1. Planowanie marketingowe w marketingu terytorialnym 2. Zarządzanie marketingowe (tworzenie marketingowych dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym) 3. Dyplomacja publiczna (PR w mieście) 4. Marketing terytorialny w sieci 5. Turystyka metropolitalna 6. Tożsamość marki miasta 7. Marketing miejsc luksusowych i luksusowe rewitalizacje 8. Dobre praktyki w marketingu miejsc
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  UWAGA! 1. Faktury wystawiane są TYLKO I WYŁĄCZNIE na płatnika (np. jeśli chcą Pastwo otrzymać fakturę na uczelnię, przelew MUSI BYĆ wykonany z konta uczelni, NIE z poszczególnych prywatnych kont) 2. O konieczności wystawienia faktury imiennej prosimy poinformować w formularzu zgłoszenia i PRZED dokonaniem płatności. Na firmy, uczelnie faktury wystawiane są automatycznie z zastrzeżeniem pkt.1. 3. W przypadku rezygnacji uczestnika opłata konferencyjna NIE PODLEGA ZWROTOWI Kontakt: konferencja14marketing@gmail.com Prezes SKNGP : Izabela Stefaniak, 662682231