BORANG PENILAIAN KURSUS/CERAMAH/BENGKEL

Nama Bengkel : Bengkel Pengukuhan Laman VLE Siri 2 2014
Penceramah : En. Muhamad Abdul Sarid bin Said ( PTP PKG Rantau Panjang )
Tempat Bengkel : PKG Banggol
Tempoh : 9 & 10 November 2014


* Sila berikan maklum balas berdasarkan skala seperti di bawah :

1=AMAT TIDAK SETUJU 2=TIDAK SETUJU 3=KURANG SETUJU 4=SETUJU 5=SANGAT SETUJU

  1. Objektif kursus ini tercapai.
  2. Pada keseluruhannya kursus ini membantu saya meningkatkan kecekapan saya dalam aspek yang dilatih.
  3. Kursus ini telah dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran saya dalam menjalankan tugas rasmi saya.
  4. Kursus ini meningkatkan keupayaan saya untuk berkongsi pengetahuan/kemahiran kepada orang lain.
  5. Peruntukan masa kursus adalah mencukupi.
  Please enter one response per row
  1. Isi kandungan bersesuaian dengan objektif kursus.
  2. Isi kandungan bersesuaian dengan tugas rasmi saya.
  3. Isi kandungan sesuai dengan tahap kompetensi saya dan mudah difahami.
  4. Bahan yang digunakan untuk penerangan membantu saya memahami perkara yang diajar. 
  5. Bahan yang ditayangkan menggunakan bahasa yang mudah.
  Please enter one response per row
  1. Makanan yang disediakan adalah memuaskan.
  2. Penginapan adalah selesa dan memuaskan.
  3. Bahan / nota yang mencukupi dan berkualiti.
  4. Kelengkapan peralatan memuaskan ( LCD, PA Sistem dll )
  5. Tempat latihan adalah sesuai dan selesa.
  Please enter one response per row
  1. Objektif kursus diberitahu dengan jelas.
  2. Konsep kandungan diterang dengan jelas.
  3. Mempunyai kemahiran dan penguasaan isi kandungan dengan baik.
  4. Banyak contoh yang relevan dengan tugas rasmi saya.
  5. Alat bantu pengajaran digunakan dengan baik dan berkesan.
  6. Bahasa yang digunakan mudah difaahami.
  7. Wujud suasana positif semasa sesi pembelajaran.
  8. Penceramah peka terhadap soalan peserta.
  9. Penceramah boleh memberi jawapan yang sempurna
  10. Pengajaran dirumus dengan berkesan pada akhir setiap modul atau sesi pengajaran.
  Please enter one response per row
  This is a required question