RÜG-i õpilaste küsitlus
Vasta järgnevatele väidetele *
Jah
Ei
Meie koolis tunnustatakse õpilasi.
Pean oluliseks õpilasesinduse (ÕE) tegevust koolis.
Olen rahul koolitoiduga.
Olen rahul õpetamisega meie koolis.
Õppetegevuses kasutatakse digivahendeid.
Saan koolist piisavalt infot oma karjääri planeerimise kohta
Soovin rohkem ühisüritusi oma klassiga.
Olen teadlik kooli kodukorrast.
Täidan kooli kodukorrareegleid.
Minu suhted õpetajatega on head.
Mõne õpetajaga on keeruline suhelda.
Minu klassi õpilased suhtuvad üksteisesse sõbralikult.
Õpetajad suhtuvad õpilastesse sõbralikult.
Olen käesoleval õppeaastal kogenud kaasõpilaste poolt kiusamist.
Koolis tegeldakse koolivägivalla juhtude lahendamisega.
Tunnen end koolis turvaliselt.
Olen uhke, et õpin Rapla Ühisgümnaasiumis.
Kommentaarid
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms