Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne - Uczniowie
ANKIETA DLA UCZNIÓW SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH „DON BOSKO” ROK SZKOLNY 2018/2019
1. Czy znasz normy i zasady właściwego zachowania się w szkole?
2. Czy przestrzegasz norm i zasad właściwego zachowania się w szkole?
3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
4. Jeśli czujesz się bezpiecznie, to dlatego, że:
5. Czy w swojej szkole czujesz się?
6. Która z postaw uczniowskich, Twoim zdaniem dominuje w szkole?
7. Jakie dostrzegasz sposoby reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów?
8. Czy wiesz, jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole?
9. W jaki sposób dowiedziałaś/eś się, jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole?
10a. Czy przestrzegasz norm i zasad dobrego zachowania? - Czy właściwie zachowujesz się w czasie uroczystości szkolnych?
10b. Czy przestrzegasz norm i zasad dobrego zachowania? - Czy przestrzegasz ustalonych zasad zachowania podczas wycieczek i imprez szkolnych?
10c. Czy przestrzegasz norm i zasad dobrego zachowania? - Czy respektujesz zasad prawidłowej komunikacji w czasie lekcji?
10d. Czy przestrzegasz norm i zasad dobrego zachowania? - Czy jesteś zdyscyplinowany na zajęciach?
10e. Czy przestrzegasz norm i zasad dobrego zachowania? - Czy przestrzegasz zasad bezpiecznego zachowania podczas przerw?
10f. Czy przestrzegasz norm i zasad dobrego zachowania? - Czy stosujesz zwroty grzecznościowe?
11. Czy w szkole przypomina się o zasadach i właściwych postawach uczniów?
12. Kto w szkole nie przestrzega zasad i norm właściwego zachowania się?
13. Czy jesteś dobrze traktowana/y przez koleżanki/kolegów?
14. Czy w swojej szkole doświadczyłaś/eś form przemocy fizycznej lub psychicznej?
15. Jakich form przemocy doświadczyłaś/eś w swojej szkole?
16. Kto był sprawcą wyżej wymienionych zachowań?
17. Czy powiadomiłaś/łeś kogoś o tym fakcie?
18. Jeżeli tak, to kogo?
19. Jak często dzieje się coś złego w szkole?
20. Kiedy dzieje się coś złego w szkole?
21. W jakich miejscach w szkole czujesz się mniej bezpiecznie?
22. Czy relacje między nauczycielami a uczniami określiłabyś/łbyś jako:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Salezjański Zespół Szkół w Świętochłowicach. Report Abuse - Terms of Service