Αίτηση Εθελοντισμού

Θετικής Φωνής - Προμηθέα - Checkpoint - Red Umbrella Ath

    Captionless Image

    Οι εθελοντές μας είναι ενεργοί πολίτες με κοινωνική συνείδηση που προσφέρουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τον ελεύθερο χρόνο τους  αφιλοκερδώς στο δίκτυο των οργανώσεων. Αν είσαι άνω των 18 ετών μπορείς να μας βοηθήσεις συμμετέχοντας στις δράσεις μας.
    This is a required question