Aktywność edukacyjna osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii
Szanowna Pani, szanowny Panie,
jesteśmy studentkami pracy socjalnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W ramach naszej działalności w Kole Naukowym Studentów Pracy Socjalnej UPJPII chcemy zgłębić zagadnienie aktywności edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie chwili i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Ankieta składa się z 30 pytań oraz metryczki, a jej wypełnienie powinno zająć nie więcej niż 20 minut. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: dorota.nowak@student.upjp2.edu.pl lub ewa.rak@student.upjp2.edu.pl.

Ewa Rak i Dorota Nowak
studentki kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
1. Czy po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się Pan/zdecydowała się Pani na kontynuację edukacji? *
2. Jaką formę kontynuacji edukacji wybrał Pan/wybrała Pani po ukończeniu szkoły średniej? *
3. Prosimy, aby Pan określił/Pani określiła kierunek wyżej wybranej formy kontynuacji edukacji. *
4. Co wpłynęło na taką Pana/Pani decyzję? *
5. Czym kierował się Pan/kierowała się Pani przy wyborze aktualnego kierunku kształcenia? *
6. Czy Pana/Pani niepełnosprawność wpłynęła na aktualnie wybrany przez Pana/Panią kierunek kształcenia? *
7. Czy ma Pan/Pani specjalne potrzeby edukacyjne? *
8. Jeśli ma Pan/Pani specjalne potrzeby edukacyjne, to jakie?
9. Czy uczelnia zapewnia realizację Pana/Pani potrzeb edukacyjnych?
Clear selection
10. Jak, według Pana/Pani, poziom edukacji zmienił się pod wpływem pandemii koronawirusa? *
11. Czy w czasie nauczania zdalnego skorzystał Pan/skorzystała Pani z dodatkowych form kształcenia oferowanych przez własną uczelnię/szkołę lub inne instytucje? *
12. Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczył Pan/zaznaczyła Pani „tak”, prosimy wskazać jaka to była forma kształcenia?
13. Na jakie trudności natrafił Pan/natrafiła Pani w trakcie nauczania zdanego? (prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
14. Czy według Pana/Pani nauczanie online jest bardziej efektywne niż stacjonarne? *
15. Czego najbardziej brakuje Panu/Pani w nauczaniu w formie zdalnej w porównaniu do nauczania stacjonarnego? *
16. Czy wykonywanie zadań online było dla Pana/Pani większym wyzwaniem? Dlaczego? *
17. Czy zlecane do wykonania zadania były w Pana/Pani ocenie bardziej czasochłonne niż praca w trakcie zajęć stacjonarnych? *
18. Czy w czasie nauki stacjonarnej (na uczelni/w szkole) mógł Pan/mogła Pani liczyć na wsparcie rówieśników? *
19. Czy podczas nauki zdalnej mógł Pan/mogła Pani liczyć na wsparcie rówieśników? *
20. Czy czuje się Pan wykluczony/Pani wykluczona społecznie ze względu na posiadaną niepełnosprawność? *
21. Czy trwająca pandemia spowodowała, że czuje się Pan/Pani bardziej wykluczony/wykluczona społecznie? *
22. Czy w czasie pandemii korzystał Pan/korzystała Pani z pomocy psychologicznej? *
23. Czy w czasie pandemii korzystał/a lub korzysta Pan/Pani z pomocy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) na swojej uczelni wyższej? *
24. Czy potrzebuje Pan/Pani większego wsparcia ze strony BON podczas nauki zdalnej? *
25. Czy potrzebuje Pan/Pani większego wsparcia ze strony znajomych podczas nauki zdalnej? *
26. Czy potrzebuje Pan/Pani większego wsparcia ze strony rodziny podczas nauki zdalnej? *
27. Czy potrzebuje Pan/Pani większego wsparcia ze strony innych osób trzecich podczas nauki zdalnej? *
28. Jaki jest, Pana/Pani zdaniem, poziom aktywności w zakresie edukacji i zdobywania wiedzy wśród osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii w porównaniu do osób sprawnych? *
29. Co, Pani/Pana zdaniem wpływa na taki poziom aktywności w zakresie edukacji i zdobywania wiedzy wśród osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii w porównaniu do osób sprawnych? Prosimy, aby Pan uzasadnił/Pani uzasadniła swój wybór w poprzednim pytaniu. *
30. Co, Pana/Pani zdaniem, może pomóc w pokonaniu bierności osób z niepełnoprawnościami w zakresie edukacji i zdobywania wiedzy w czasie pandemii? Co może zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do podjęcia dalszego kształcenia? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy