แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. เพศ *
2. สถานะ *
3. ภูมิลำเนาปัจจุบัน *
ตอนที่ 2 ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง [ ] ที่ตรงกับความต้องการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ท่านต้องการ
2. เรื่อง / เนื้อหาที่ท่านต้องการ
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท่านสามารถระบุรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ที่ท่านต้องการให้หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชจัดซื้อ (โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์ และปีที่พิมพ์)
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ขอขอบคุณในความร่วมมือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy