Přihláška do Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s.
Členství v našem spolku je dobrovolné a lze jej kdykoliv vypovědět na pardubice@taekwondo.cz. Členství vzniká správným (bezchybným) vyplněním a odesláním všech údajů v tomto formuláři. Členství bez souhlasu s podmínkami členství není možné. Za osobu mladší 18 let vyplňuje přihlášku jeho zákonný zástupce! Zákonný zástupce může být kontaktován pro ověření členství.
Email address *
Město tréninku *
Příjmení *
Jméno *
Rodné číslo bez lomítka (bez správného rodného čísla není přihláška platná) *
Adresa (ulice, číslo popisné, město, psč) *
Mobilní telefon *
Zákonný zástupce (u osob mladších 18 let) *
Mobilní telefon (zákonný zástupce) *
SOUHLAS
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím s tím, aby Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s. (spolek) a Český svaz Taekwon-Do ITF, z.s. (svaz) zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností ve spolku. Dále souhlasím s poskytnutím osobních údajů do centrální evidence České unie sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších organizací poskytujících dotace na chod spolku (města, kraje apod.). Spolek a svaz jsou oprávněni údaje zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství. *
Prohlášení o zdravotním stavu
Prohlašuji, že na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, jsem způsobilý(-á) absolvovat fyzickou zátěž tréninků v Taekwon-Do ITF bez nebezpečí poškození svého zdraví. *
Podmínky členství
Prohlašuji, že jsem četl(-a) podmínky členství a souhlasím s nimi v plném rozsahu. Podmínky uvedeny na: http://pardubice.taekwondo.cz/nabor.html *
Prohlášení spolku
Zavazujeme se, že uvedené údaje budou použity pro spolkovou a svazovou evidenci a činnost s ní přímo související (evidence členů, vykazování pro účely poskytnutí dotací, apod.). Bez písemného svolení nebudou osobní údaje poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Nakládání s údaji je blíže specifikováno ve směrnici spolku o ochraně osobních údajů. *
Prohlášení člena spolku
Čestně prohlašuji, že informace o mé osobě zde uvedené jsou pravdivé, a to stvrzuji zaškrtnutím a odesláním tohoto formuláře. *
O TAEKWON-DO ITF jsem se dozvěděl(a): (www stránka, facebook stránka, plakát, kamarádi, ...)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy