Přihláška do Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s.
Členství v našem spolku je dobrovolné a lze jej kdykoliv vypovědět na pardubice@taekwondo.cz. Členství vzniká správným (bezchybným) vyplněním a odesláním všech údajů v tomto formuláři. Členství bez souhlasu s podmínkami členství není možné. Za osobu mladší 18 let vyplňuje přihlášku jeho zákonný zástupce! Zákonný zástupce může být kontaktován pro ověření členství.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Město tréninku *
Příjmení *
Jméno *
Rodné číslo bez lomítka (bez správného rodného čísla není přihláška platná) *
Adresa (ulice, číslo popisné, město, psč) *
Mobilní telefon *
Zákonný zástupce (u osob mladších 18 let) *
Mobilní telefon  (zákonný zástupce) *
SOUHLAS
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím s tím, aby Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s. (spolek) a Český svaz Taekwon-Do ITF, z.s. (svaz) zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností ve spolku. Dále souhlasím s poskytnutím osobních údajů do centrální evidence České unie sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších organizací poskytujících dotace na chod spolku (města, kraje apod.). Spolek a svaz jsou oprávněni údaje zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství. *
Prohlášení o zdravotním stavu
Prohlašuji, že na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, jsem způsobilý(-á) absolvovat fyzickou zátěž tréninků v Taekwon-Do ITF bez nebezpečí poškození svého zdraví. *
Podmínky členství
Prohlašuji, že jsem četl(-a) podmínky členství a souhlasím s nimi v plném rozsahu. Podmínky uvedeny na: http://pardubice.taekwondo.cz/nabor.html *
Prohlášení spolku
Zavazujeme se, že uvedené údaje budou použity pro spolkovou a svazovou evidenci a činnost s ní přímo související (evidence členů, vykazování pro účely poskytnutí dotací, apod.). Bez písemného svolení nebudou osobní údaje poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  Nakládání s údaji je blíže specifikováno ve směrnici spolku o ochraně osobních údajů. *
Prohlášení člena spolku
Čestně prohlašuji, že informace o mé osobě zde uvedené jsou pravdivé, a to stvrzuji zaškrtnutím a odesláním tohoto formuláře. *
O TAEKWON-DO ITF jsem se dozvěděl(a): (www stránka, facebook stránka, plakát, kamarádi, ...)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy